Przejdź do komentarzy

pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Aktualności Aktualności

Powrót

Textus et pictura II

Studia nad skryptorium i spuścizna rękopiśmienna doby średniowiecza (do pocz. XVI wieku) będą tematem obrad II konferencji z cyklu „Textus et pictura”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Organizatorami konferencji są Wydział Sztuk Pięknych UMK i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Celem cyklu, zapoczątkowanego w 2017 r.,  jest kontynuacja interdyscyplinarnego panelu badawczego i stworzenie forum dla wymiany doświadczeń i wyników badań nad średniowiecznymi skryptoriami i manuskryptami (historyków, filologów, kodykologów, bibliologów, paleografów, historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki).  

Przedmiotem zainteresowania uczestników będą m.in. kodeksy, rozumiane jako istotna część dziedzictwa kulturowego i analizowane zarówno od strony treści i tekstu, jak i struktury materialnej oraz formy artystycznej. 

Szczegółowy program konferencji.


Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Koń jaki jest, każdy widzi

Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu

więcej

Mendeley

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition

więcej

KARTOGRAFIA

Atlas Mercatora, Duisburg 1595 r.

więcej

ZBIORY MUZYCZNE

Nokturn op. 9, nr 1. Egzemplarz z ołówkowymi dopiskami Chopina.

więcej

ZBIORY GRAFICZNE

Pocztówka wg projektu R. Kirchnera z serii "Marionetki", Paryż ok. 1900

więcej

DOKUMENTY SPOŁECZNE

Korporacje akademickie, Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno, 1929 r.

więcej

KOLEKCJA RĘKOPISÓW

Modlitewnik, 2. poł. XV w., scena Zwiastowania

więcej

STARE DRUKI

Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Hohenzollerna, 1545-1562 r.

więcej

CENNE ZBIORY BIBLIOTEKI

więcej

Książka stycznia 2019

Psychologia poznawcza

więcej

Analiza bibliometryczna

Bibliografia pracowników UMK w bazie Expertus oraz analiza parametryczna dorobku naukowego

Repozytorium rUM@K

Deponowanie naukowych zasobów informacyjnych w celu ich długotrwałego zachowania

Biblioteki specjalistyczne UMK

Dostęp do stron bibliotek należących do systemu biblioteczno-informacyjnego UMK