Przejdź do komentarzy

pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Aktualności Aktualności

Powrót

Ponad 4,5 miliona na digitalizację

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przyznało Bibliotece Uniwersyteckiej ponad 4,5 mln złotych na realizację projektu "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju".

Jest to kolejny projekt służący digitalizowaniu i upowszechnianiu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC) bibliotecznych zasobów naukowych. Dzięki przyznanej kwocie w wysokości 4 599 042,05 zł zasoby KPBC powiększą się o 28 tys. obiektów. Dodatkowo 15 tys. opisów bibliograficznych wprowadzonych zostanie do zasobów bazy katalogowej. Ucyfrowione zostaną m.in. kolejne czasopisma regionalne, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu od XIX w., czasopisma, biuletyny i inne materiały emigracji polskiej od 1939 do 1949 r., opracowania i źródła naukowe dotyczące Pomorza, krajów bałtyckich oraz dawnych Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego, zbiory specjalne (rękopisy, stare druki, nuty, mapy, grafiki), wśród których wymienić należy planowaną digitalizację unikatowej w skali światowej kolekcji 11 srebrnych opraw książkowych ze Srebrnej Biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii (1545-62). Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Grant został przyznany w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Koordynatorem projektu jest dr Karolina Zawada, kierownik Sekcji Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Źródło: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=25454


Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Koń jaki jest, każdy widzi

Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu

więcej

Mendeley

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition

więcej

KARTOGRAFIA

Atlas Mercatora, Duisburg 1595 r.

więcej

ZBIORY MUZYCZNE

Nokturn op. 9, nr 1. Egzemplarz z ołówkowymi dopiskami Chopina.

więcej

ZBIORY GRAFICZNE

Pocztówka wg projektu R. Kirchnera z serii "Marionetki", Paryż ok. 1900

więcej

DOKUMENTY SPOŁECZNE

Korporacje akademickie, Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno, 1929 r.

więcej

KOLEKCJA RĘKOPISÓW

Modlitewnik, 2. poł. XV w., scena Zwiastowania

więcej

STARE DRUKI

Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Hohenzollerna, 1545-1562 r.

więcej

CENNE ZBIORY BIBLIOTEKI

więcej

Książka stycznia 2019

Psychologia poznawcza

więcej

Analiza bibliometryczna

Bibliografia pracowników UMK w bazie Expertus oraz analiza parametryczna dorobku naukowego

Repozytorium rUM@K

Deponowanie naukowych zasobów informacyjnych w celu ich długotrwałego zachowania

Biblioteki specjalistyczne UMK

Dostęp do stron bibliotek należących do systemu biblioteczno-informacyjnego UMK