Przejdź do komentarzy

pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Aktualności Aktualności

Powrót

Oferta pracy - konserwator

POPC - logotypy

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisko młodszego konserwatora książki

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe z dziedziny konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja papieru i skóry
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolności organizacyjne
  • mile widziany staż pracy i doświadczenie przy konserwacjach zachowawczych zespołów obiektów bibliotecznych 

Główny zakres obowiązków: 

Konserwacja zachowawcza zbiorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa nr POPC.02.03.01-00-0039/18 pod tytułem Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju (praca w UMK oraz UKW w Bydgoszczy).

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 1.09.2018 do 31.05.2021. Umowa o pracę zostanie zawarta po podpisaniu umowy o dofinansowanie w/w projektu. W przypadku nieuzyskania niniejszej umowy Uniwersytet Mikołaja Kopernika może odstąpić od zawarcia umowy o pracę na zawarte w ogłoszeniu stanowisko.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny

Oferty z dopiskiem „konserwator książki” należy składać w terminie do dnia 31.07.2018 r. w Sekretariacie Biblioteki Głównej UMK, pokój nr 137, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@bu.umk.pl. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zatrudniony bedzie miał prawo ubiegać się o miejsce w hotelu asystenckim lub akademiku UMK.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie klauzuli (załącznik).

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego

więcej

Koń jaki jest, każdy widzi

Dzieje weterynarii na Kujawach i Pomorzu

więcej

Mendeley

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition

więcej

KARTOGRAFIA

Atlas Mercatora, Duisburg 1595 r.

więcej

ZBIORY MUZYCZNE

Nokturn op. 9, nr 1. Egzemplarz z ołówkowymi dopiskami Chopina.

więcej

ZBIORY GRAFICZNE

Pocztówka wg projektu R. Kirchnera z serii "Marionetki", Paryż ok. 1900

więcej

DOKUMENTY SPOŁECZNE

Korporacje akademickie, Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno, 1929 r.

więcej

KOLEKCJA RĘKOPISÓW

Modlitewnik, 2. poł. XV w., scena Zwiastowania

więcej

STARE DRUKI

Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Hohenzollerna, 1545-1562 r.

więcej

CENNE ZBIORY BIBLIOTEKI

więcej

Książka stycznia 2019

Psychologia poznawcza

więcej

Analiza bibliometryczna

Bibliografia pracowników UMK w bazie Expertus oraz analiza parametryczna dorobku naukowego

Repozytorium rUM@K

Deponowanie naukowych zasobów informacyjnych w celu ich długotrwałego zachowania

Biblioteki specjalistyczne UMK

Dostęp do stron bibliotek należących do systemu biblioteczno-informacyjnego UMK