Zakup książek z grantów

Zakup książek z grantów oraz innych funduszy (przeznaczonych do inwentarza Biblioteki Głównej) - informacja dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

1. Zmówienie wyceny wskazanych książek

Zamawiając wycenę należy:

  • podać dokładny opis bibliograficzny publikacji: autor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, data wydania, ISBN.           
  • podać dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu, adres email, numer karty bibliotecznej. 
Prośby o wycenę można składać w formie elektronicznej na adres: Maria.Lemanska@bu.umk.pl lub w formie tradycyjnej w Sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Gagarina 13, I piętro).

2. Potwierdzenie zamówienia

Zamówienia zakupu książek można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Biblioteki Uniwersyteckiej, lub w formie elektronicznej (skan z podpisem dysponenta środków) na wyżej wymieniony adres mailowy.

Wzór zamówienia

3. Otrzymanie książek, rozliczenie faktury

Po otrzymaniu przez Bibliotekę zamówionej książki (książek) osobie zgłaszającej zakup zostanie przekazana faktura do potwierdzenia przez dysponenta środków źródła finansowania. Konieczny jest szybki zwrot faktury do Biblioteki Uniwersyteckiej (p. Maria Lemańska, Sekcja Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów). Po zwrocie faktury książka zostanie wpisana do inwentarza i zarezerwowana dla osoby zgłaszającej zakup, a po opracowaniu będzie oczekiwała na odbiór w Wypożyczalni Biblioteki. Termin odbioru zostanie podany w automatycznym mailu. Okres wypożyczenia wynosi 12 miesięcy.

4. Uwagi ogólne dotyczące realizacji zamówień

Standardowy okres realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia do dnia otrzymania przez Bibliotekę Uniwersytecką wynosi - w przypadku książek polskich ok. 3 tygodni, w przypadku publikacji zagranicznych ok. 5 tygodni. W pojedynczych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy. Bardzo prosimy odpowiednio wcześniej planować zakupy książek, zwłaszcza gdy zbliża się termin rozliczeń zewnętrznych źródeł finansowania.

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości należy kontaktować się z: Maria Lemańska, Oddział Gromadzenia i Kontroli Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, tel. (056) 611 4396, email: Maria.Lemanska@bu.umk.pl