Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgr Magdaleny Zając

Temat pracy: Placówka opiekuńczo-wychowawcza jako środowisko współwarunkujące jakosć życia wychowanków

Termin obrony: 25 marca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk  Pedagogicznych, ul. Lwowska 1, sala nr 394 (II piętro)

 

mgr Aleksandry Szwagrzyk-Dalasińskiej

Temat pracy: Literatura dla dzieci i młodzieży a nowe słowniki teoretyczne

Termin obrony: 26 marca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce: Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala nr 307

 

mgr Łukasza Wiśniewskiego

Temat pracy: Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa w pierwszej dekadzie XXI wieku

Termin obrony: 26 kwietnia 2019 r., godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk o Ziemi, ul. Lwowska 1, sala nr 135

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.