Doktoraty w czytelni głównej

W Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej udostępnione są do wglądu następujące rozprawy doktorskie:

 

mgra Przemysława Hoffmanna 

Tytuł: Charakter prawny państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Data i godzina: 12.11.2019, godz. 9.30

Miejsce: Collegium Iuridicum Novum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału

 

mgra Natalii Mucha

Tytuł: Ludność historycznego Torunia. Charakterystyka antropologiczna i ekologiczna oraz ocena warunków życia od średniowiecza do czasów nowożytnych

Data i godzina: 15.11.2019, godz. 13.00

Miejsce: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, ul. Lwowska 1, sala nr 135

 

mgra Mariusza Korpalskiego

Tytuł: Wpływ zmiany kursu walutowego na wysokość świadczenia wynikającego z umowy bankowej

Data i godzina: 19.11.2019, godz. 9.00

Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Wł. Bojarskiego 3, sala posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji

 

mgra Jakuba Elwertowskiego

Tytuł: MINIMALIZM. Redukowanie środków wyrazu plastycznego w kompozycjach kolażowych - budowanie jednolitej i spójnej harmonii 

Data i godzina: 25.11.2019, godz. 11.00

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki czasu", ul. Wały gen. Sikorskiego 13 

 

mgra Macieja Cegłowskiego

Tytuł: To understand the complex nature of BAL quasars: new high resolution radio observations 

Data i godzina: 27.11.2019, godz. 10.15

Miejsce: Instytut Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia, sala seminaryjna (p. 17-22)

 

 

przewodnik doktoraty przewodnik doktoraty

Samorząd doktorantów UMK - najważniejsze informacje dla doktorantów

Dysertacje po obronie doktorskiej są przechowywane w Sekcji Rękopisów i udostępniane w Czytelni Zbiorów Specjalnych.