Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

Thieme

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do kolekcji 5 czasopism chemicznych wydawnictwa Thieme:

  • Pharmacopsychiatry  – obejmuje zagadnienia z zakresu psychofarmakologii klinicznej oraz farmakogenetyki i zawiera informacje na temat najnowszych badań laboratoryjnych oraz klinicznych leków psychotropowych. Pełne teksty artykułów dostępne są od roku 2000.
  • Planta Medica  – jedno z wiodących czasopism z dziedziny naturalnych produktów leczniczych takich jak organizmy morskie, grzyby, bakterie, a przede wszystkim rośliny lecznicze. Pełne teksty artykułów dostępne są od roku 2000.
  • Synfacts – czasopismo gromadzące najnowsze doniesienia z zakresu reakcji syntezy publikowane w źródłach pierwotnych. Informacje są selekcjonowane, weryfikowane oraz opatrzone komentarzem ekspertów. Pełne teksty artykułów dostępne są od roku 2000.
  • Synlett  – czasopismo prezentujące najnowsze odkrycia z zakresu reakcji syntezy w formie krótkich podsumowań. Pełne teksty artykułów dostępne są od roku 2009.
  • Synthesis – czasopismo naukowe obejmujące swoim zakresem wszystkie gałęzie chemii organicznej włączając katalizę, chemię związków metaloorganicznych czy też chemię biologiczną. Pełne teksty artykułów dostępne są od roku 2009.

 

Dostęp testowy potrwa do 31 października 2019 r.


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami