pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ok. 2280 tytułów czasopism  Wydawnictwa Springer (spis).

zakres chronologiczny: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                           pozostale czasopisma dostęp od 1997

 

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do 185173 tytułów e-książek Wydawnictwa Springer:

- archiwalne serie książkowe Springera wydane do roku 2008 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 oraz 2009-2011 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w 2017 roku (spis).

Wszystkie e-książki, których zakup planowany jest w latach 2018-2019  zostały udostępnione w formie krajowej licencji testowej:

- Springer Book Archive anglojęzyczne e-książki wydane do 1989 (spis), 1990-1999 (spis), 2000-2004 (spis),
- Springer Book Archive niemieckojęzyczne e-książki wydane do 2004 (spis),
- e-książki z międzynarodowych (anglojęzycznych)  kolekcji tematycznych Springera z roczników  2006-2008 (spis), 2012-2016 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

 

Do końca 2018 roku został przedłużony Program Springer Open Choice umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.