pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ponad 3 tys. czasopism  Wydawnictwa Springer, w tym 1981 czasopism bieżących, 453 czasopism archiwalnych oraz 600 czasopism Open Access. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są poza licencją, na zasadzie testowej, dwa pierwsze roczniki ponad 100 nowych czasopism (spis).

zakres chronologiczny: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                         pozostale czasopisma dostęp od 1997- .

 

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do 185200 tytułów e-książek Wydawnictwa Springer:

- archiwalne serie książkowe Springera wydane do roku 2008 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 oraz 2009-2011 (spis),
- e-książki anglojęzyczne wydane w 2017 roku (spis).

Wszystkie e-książki, których zakup planowany jest w latach 2018-2019  zostały udostępnione w formie krajowej licencji testowej:

- Springer Book Archive anglojęzyczne e-książki wydane do 1989 (spis), 1990-1999 (spis), 2000-2004 (spis),
- Springer Book Archive niemieckojęzyczne e-książki wydane do 2004 (spis),
- e-książki z międzynarodowych (anglojęzycznych)  kolekcji tematycznych Springera z roczników  2006-2008 (spis), 2012-2016 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

 

Do końca 2018 roku został przedłużony Program Springer Open Choice umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice (spis).