Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ponad 3 tys. czasopism  Wydawnictwa Springer, w tym 1981 czasopism bieżących, 453 czasopism archiwalnych oraz 600 czasopism Open Access. Ponadto na serwerze wydawcy dostępne są poza licencją, na zasadzie testowej, dwa pierwsze roczniki ponad 100 nowych czasopism (spis).

zakres chronologiczny: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                         pozostale czasopisma dostęp od 1997- .

 

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do 200536 tytułów e-książek Wydawnictwa Springer.

Dostęp w ramach licencji wieczystej (zakup na własność):

  • archiwalne serie książkowe Springera wydane do roku 2008 (spis),
  • e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 oraz 2009-2011 (spis),
  • e-książki anglojęzyczne wydane w 2017 roku (spis),
  • e-książki anglojęzyczne wydane w 2018 roku (spis).

 

Dostęp testowy do końca 2019 roku (wszystkie e-książki, których zakup planowany jest w 2019 roku oraz w latach następnych):

  • Springer Book Archive anglojęzyczne e-książki wydane do 1989 (spis), 1990-1999 (spis), 2000-2004 (spis),
  • Springer Book Archive niemieckojęzyczne e-książki wydane do 2004 (spis),
  • e-książki z międzynarodowych (anglojęzycznych)  kolekcji tematycznych Springera z roczników  2006-2008 (spis), 2012-2016 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

 

UWAGA!!! Program Springer Open Choice (otwarty do 2021 roku) dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich ( w tym UMK) bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice (zob lista tytułów objętych programem).
Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2092 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za opłatą indywidualną. Szczegóły planu na stronie: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_oa
Zapraszamy również do zapoznania sie z prezentacją:
Wirualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

                                      

 

 


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami