pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

Prace magisterskie

W Czytelni Głównej można korzystać z prac magisterskich i licencjackich z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, złożonych i obronionych w latach 1979-2012. Aby pracę otrzymać do Czytelni Głównej należy najpierw odszukać jej sygnaturę w bazie prac licencjackich i magisterskich dostępnej na stronie http://www.home.umk.pl/~maryan/baza.html i wypełnić rewers. Prace udostępnia się dla potrzeb działalności naukowo-dydaktycznej na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 12 października 2000 r. Przed otrzymaniem pracy należy wypełnić wniosek dołączony do Zarządzenia nr 43.

magisterskie baza