Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

Prace magisterskie

W Czytelni Głównej można korzystać z prac magisterskich i licencjackich z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, złożonych i obronionych w latach 1979-2012. Aby pracę otrzymać do Czytelni Głównej należy najpierw odszukać jej sygnaturę w bazie prac licencjackich i magisterskich dostępnej na stronie http://www.home.umk.pl/~maryan/baza.html i wypełnić rewers. Prace udostępnia się dla potrzeb działalności naukowo-dydaktycznej na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 12 października 2000 r. Przed otrzymaniem pracy należy wypełnić wniosek dołączony do Zarządzenia nr 43.

magisterskie baza


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami