pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

LEX-System Informacji Prawnej

LEX-System Informacji Prawnej - zawiera teksty polskich aktów prawnych, orzecznictwo oraz komentarze i pismiennictwo. Daje wiele możliwości wyszukiwania. Zawiera dokumenty prawa polskiego

zakres tematyczny: Dzienniki Ustaw (od 1918 r.), Monitor Polski (od 1945 r.), prawo miejscowe (zbiór aktów opublikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1999 r.),pisma urzędowe Ministerstwa Finansów, prawo resortowe (akty prawne opublikowane w dziennikach ministerstw i urzędów centralnych od 2001 r.),prawo Unii Europejskiej (wybór ponad 400 aktów prawnych UE - traktaty założycielskie, dyrektywy i rozporządzenia), projekty ustaw,orzeczenia sądowe, wzory pism i umów (związanych z praktycznym zastosowaniem niektórych przepisów prawnych), bibliografię prawniczą (zbiór publikacji prawnych z lat 1990-2001).

zakres chronologiczny - 1918-. Pełne teksty akt prawnych od 1995r.

Filmy instruktażowe

UWAGA! Po wywołaniu bazy nalezy kliknąc w pasek LEX

UWAGA! W przypadku korzystania z komputerów stacjonarnych w BU UMK należy kilknąć w lewym dolnym rogu,
wybrać opcję EDUKACJA a następnie LEX.

 

Informujemy, że dostępna jest również baza LEGALIS zob.szczegóły.