Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

LEX-System Informacji Prawnej

LEX-System Informacji Prawnej - zawiera teksty polskich aktów prawnych, orzecznictwo oraz komentarze i pismiennictwo. Daje wiele możliwości wyszukiwania. Zawiera dokumenty prawa polskiego

zakres tematyczny: Dzienniki Ustaw (od 1918 r.), Monitor Polski (od 1945 r.), prawo miejscowe (zbiór aktów opublikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1999 r.),pisma urzędowe Ministerstwa Finansów, prawo resortowe (akty prawne opublikowane w dziennikach ministerstw i urzędów centralnych od 2001 r.),prawo Unii Europejskiej (wybór ponad 400 aktów prawnych UE - traktaty założycielskie, dyrektywy i rozporządzenia), projekty ustaw,orzeczenia sądowe, wzory pism i umów (związanych z praktycznym zastosowaniem niektórych przepisów prawnych), bibliografię prawniczą (zbiór publikacji prawnych z lat 1990-2001).

zakres chronologiczny - 1918-. Pełne teksty akt prawnych od 1995r.

Filmy instruktażowe

UWAGA! Po wywołaniu bazy nalezy kliknąc w pasek LEX

UWAGA! W przypadku korzystania z komputerów stacjonarnych w BU UMK, należy kilknąć w lewym dolnym rogu na
menu PROGRAMY i wybrać opcję EDUKACJA a następnie LEX.

 

Informujemy, że dostępna jest również baza LEGALIS zob.szczegóły.


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami