pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

Legalis

Legalis - jest kompleksową bazą prawa polskiego, aktulizowaną codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:

  • akty prawne:

    - Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
    - Dzienniki urzędowe UE L i C
    - Prawo miejscowe
    - Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów
    - Prawo korporacyjne
    - Projekty ustaw

  • orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
    W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r. (stan na styczeń 2015 r.)
  • wzory pism i umów - prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów (stan na styczeń 2015 r.)
  • informator - baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
  • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie
  • Polska Bibliografia Prawnicza PAN - obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.

 

Materiały pomocnicze:
- Instrukcja obsługi bazy Legalis
- Wykaz publikacji zawartych w Systemie Informacji Prawnej Legalis