Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

Legalis

Legalis - jest kompleksową bazą prawa polskiego, aktulizowaną codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.:

  • akty prawne:

    - Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
    - Dzienniki urzędowe UE L i C
    - Prawo miejscowe
    - Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów
    - Prawo korporacyjne
    - Projekty ustaw

  • orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
    W sumie, w Bazie znajduje się ponad 1 147 000 orzeczeń od 1925 r. (stan na styczeń 2015 r.)
  • wzory pism i umów - prezentowanych w formacie word, excel i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia (powiązane z odpowiednimi modułami komentarzowymi). W sumie prezentowanych jest ponad 17 000 wzorów (stan na styczeń 2015 r.)
  • informator - baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
  • aktualności i kalendarium - źródło informacji o zmieniającym się prawie
  • Polska Bibliografia Prawnicza PAN - obejmuje wszystkie pozycje od 1970 r.

 

Materiały pomocnicze:
- Instrukcja obsługi bazy Legalis
- Wykaz publikacji zawartych w Systemie Informacji Prawnej Legalis
- Lista książek dodanych do SIP LEGALIS


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami