pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

JSTOR

JSTOR - umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 400 czasopism naukowych; dostępne kolekcje: Arts & Sciences I-III

zakres tematyczny - biznes, ekonomia, historia, historia sztuki, filmoznawstwo, folklor, politologia, matematyka, filologia

zakres chronologiczny - Od Vol. 1, ale bez bieżących numerów. Tzw. moving wall - odstęp czasu między najnowszym opublikowanym numerem, a ostatnim dostępnym w JSTOR wynosi od 3 do 5 lat.

 Projekt pn. : " Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany w ramach Działania 4.3.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakup dostępu do kolekcji elektronicznych bazy JSTOR (kolekcji ART & SCIENCE IV i V) na lata 2014-2015 dokonano w ramach projektu pn. ,,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" zadanie nr 6 Modernizacja dydaktyki na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (ODK), pozycja 103.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.