Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

JSTOR

JSTOR - umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 400 czasopism naukowych; dostępne kolekcje: Arts & Sciences I-III

zakres tematyczny - biznes, ekonomia, historia, historia sztuki, filmoznawstwo, folklor, politologia, matematyka, filologia

zakres chronologiczny - Od Vol. 1, ale bez bieżących numerów. Tzw. moving wall - odstęp czasu między najnowszym opublikowanym numerem, a ostatnim dostępnym w JSTOR wynosi od 3 do 5 lat.

 Projekt pn. : " Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany w ramach Działania 4.3.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakup dostępu do kolekcji elektronicznych bazy JSTOR (kolekcji ART & SCIENCE IV i V) na lata 2014-2015 dokonano w ramach projektu pn. ,,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" zadanie nr 6 Modernizacja dydaktyki na kierunku Ochrona Dóbr Kultury (ODK), pozycja 103.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami