Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

HeinOnline

HeinOnline - baza zawierająca pełnotekstowe czasopism z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Mozna przeszukiwać ją wg tytułu artykułu, autora, tematu, kraju wydania. Subskrybowane kolekcje:

  • HeinOnline English Reports
  • HeinOnline Legal Classics Library

zakres tematyczny - prawo

zakres chronologiczny  - numery bieżące wraz z pełnym zakresem archiwów

DOSTĘP tylko dla użytkowników Wydziału Prawa i Administracji UMK, po zalogowaniu hasłem  - informacja w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UMK


pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami