Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Cele projektu

Cel ogólny projektu:

 • zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki będących w dyspozycji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania poprzez poszerzenie zasobów Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej o 28 tys. obiektów cyfrowych i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych. Baza będzie publicznie dostępna, zachowane zostaną wszelkie standardy digitalizacji, opisywania dokumentów i upowszechniania.

Cele szczegółowe w module digitalizacyjnym obejmują zeskanowanie i opublikowanie w internecie następujących zasobów:

 • czasopism regionalnych (18 000 obiektów),

 • sprawozdań instytucji regionalnych (500 obiektów),

 • zbiorów fotografii artystycznej (5 200 obiektów),

 • sprawozdań towarzystw naukowych i gimnazjów regionu (3 900 obiektów),

 • vilnianów, dokumentów z Pracowni „Pamięć Bydgoszczan” (1 000 obiektów),

 • kolekcji węgierskiej – archiwum rodzinnego Josefa Trajtlera, naczelnika kolejowego Urzędu Ruchu w Bydgoszczy (200 obiektów),

 • prac naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, monografii i artykułów (1 800 obiektów),

 • kolekcji Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich (2 000 obiektów),

 • obiektów Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (400 obiektów).

Cele szczegółowe w module retrokonwersji to:

 • poszerzenie dostępu do informacji naukowej elektronicznej oraz przyspieszenie wyszukiwania informacji o zasobach bibliotecznych obu uczelni poprzez retrokonwersję i udostępnienie w internecie 15 tys. opisów bibliograficznych zasobów bibliotecznych niedostępnych w postaci elektronicznej,

 • umieszczenie nowych rekordów w katalogach własnych oraz przesłanie ich do bazy narodowego katalogu Polski NUKAT (http:// www.nukat.edu.pl/) i za ich pośrednictwem do światowego WorldCat. Opisy będą wykonywane w standardzie MARC21 z wykorzystaniem reguł katalogowania ISBN z elementami RDA.

 

Udostępnione zostaną zasoby następujących instytucji:

 • Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu,

 • Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,

 • Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.