Powrót

Tydzień Domeny Publicznej 2019

Jednym z zadań bibliotek naukowych jest poszerzanie domeny publicznej i uświadamianie społeczeństwu jej znaczenia.
Wpisując się w potrzebę poszerzania domeny publicznej, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, w partnerstwie z Biblioteką Główną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od sierpnia 2018 r. realizuje projekt pt. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”.

Czytaj dalej...