Powrót

Pracownia Doradztwa i Obsługi Użytkowników UCI

Szanoni Państwo

Zapraszamy do nowego, lepiej dostępnego miejsca, w którym znajduję się Pracownia Doradztwa i Obsługi Użytkowników Uczelnianego Centrum Informatycznego, gdzie pracownik UCI służy pomocą w zakresie dostępu do sieci EduRoam oraz kont w USOS.

Pracownia mieści się obecnie na I piętrze w pokoju nr 141.