Powrót

Adaptacja danych naukowych

Informujemy, że w grudniu 2018 zakończone zostało zadanie „Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze” finansowane przez MSWiN ze strumienia na Działalność Upowszechniającą Naukę (umowa DUN 825-Bibl).

W ramach tego projektu ujednolicono dane 7.000 opisów bibliograficznych oraz wzbogacono je o dodatkowe informacje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Utworzono również 5.500 kartotek haseł wzorcowych dla autorów, tłumaczy, redaktorów, instytucji i serii, co pozwoli na bezproblemową migrację danych do systemu bibliotecznego nowej generacji.

Projekt przyczynił się również do upowszechnienia informacji o zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w centralnym katalogu Nukat, a za jego pośrednictwem w największym światowym katalogu WorldCat.