Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie z dr. Maciejem Kassnerem

Szanowni Państwo!

 

5 grudnia o godz. 12:00 Wydawnictwo Naukowe UMK i Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu zaprasza na dyskusję wokół książki dr. Macieja Kassnera Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya. Spotkanie, w którym udział wezmą dr Maciej Kassner, red. Tomasz Sawczuk, prof. dr hab. Andrzej Szahaj oraz dr Michał Wróblewski, odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w sali nr 8. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia publikacji.

Książka dr. Kassnera została wydana w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i jest poświęcona analizie filozofii politycznej Johna Deweya osadzonej w kontekście kryzysu liberalizmu po pierwszej wojnie światowej. Jedną z dróg wyjścia z impasu, w jakim znalazła się myśl liberalna, był radykalny liberalizm reprezentowany przez takich intelektualistów, jak John Dewey, Bertrand Russell, Karl Polanyi i Karl Mannheim. Wymienieni myśliciele upatrywali szans na odrodzenie liberalizmu w odrzuceniu koncepcji wolnorynkowych i dialogu z myślą socjalistyczną. W pracy przedstawiono zręby ideologii radykalnego liberalizmu oraz stosunek lewicowych liberałów do innych ideologii, w szczególności zaś do liberalizmu ekonomicznego i rewolucyjnego marksizmu. Osobny rozdział pracy poświęcony jest refleksji Johna Deweya na temat demokracji, która należy do najoryginalniejszych osiągnięć amerykańskiego filozofa. Przedstawiona interpretacja uwypukla związki myśli Johna Deweya z radykalizmem Nowej Lewicy oraz twórczością takich teoretyków, jak C. W. Mills Axell Honneth czy James Bohman. Drugim ważnym obszarem podejmowanych w pracy rozważań jest rekonstrukcja Deweyowskiej koncepcji myślenia jako rozwiązywania problemów.

 

dr Maciej Kassner ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Obył staże naukowe w Uniwersytecie w Sussex (2006-2007) i New School for Social Research w Nowym Yorku (2010-2011). Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przetłumaczył na język polski – wspólnie z Janem Grzymskim i Andrzejem Orzechowskim – pracę Richarda Bernsteina Odnowa teorii politycznej i społecznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię polityki, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji liberalnej i socjalistycznej, filozofię nauk społecznych (zwłaszcza nurty nawiązujące do pragmatyzmu, konstruktywizmu i hermeneutyki) oraz instytucjonalnie zorientowaną ekonomię polityczną. Obecnie pracuje nad interpretacją filozofii politycznej Karla Polanyiego osądzoną w szerszym kontekście współczesnych sporów o miejsce rynku w społeczeństwie.