Aktualności Aktualności

Powrót

Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik

Szanowni Państwo

Właśnie ukazała się polska wersja publikacji Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik, pod red. Macieja Maryla i Klaudii Grabowskiej. Warszawa: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, October 10, 2019. doi:10.5281/zenodo.3472985.

Poradnik powstał podczas warsztatów z grantu w ramach motywu DARIAH na rok 2017.

Warto wiedzieć, że UMK uczestniczy w pracach konsorcjum DARIAH-PL, które tworzy i rozwija humanistykę cyfrową.