Aktualności Aktualności

Powrót

DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO

Szanowni Państwo!

11 października 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się w Sali Rektorów Collegium Maximum (Pl. Rapackiego 1) uroczystość obchodów 100-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.


Organizatorem obchodów jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, opiekun  i spadkobierca tradycji akademickiej dawnego USB w Wilnie. Niemniej, uroczystość zaplanowana została wspólnie z Uniwersytetem Wileńskim oraz dwiema uczelniami polskimi, które wyrosły z tradycji Akademii Batorowej: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Białymstoku.  Obchody w Toruniu są pierwszym akcentem dwuczęściowego polsko-litewskiego wydarzenia. Drugie będzie miało miejsce w Wilnie, w salach uniwersyteckich, 5 grudnia 2019 roku.


Uroczystość toruńska zaplanowana została jako wydarzenie akademickie o charakterze naukowym, konferencyjnym. Poprzedzi ją gala, na której pokazany zostanie film o USB, autorstwa Romana Tondela z TV UMK oraz wręczony zostanie specjalnie wybity medal okolicznościowy, zaprojektowany przez dra Sebastiana Mikołajczaka. Medal otrzymają osoby szczególnie zasłużone dla pielęgnowania pamięci o tradycji USB, w tym rodziny rektorów USB.


Głównym wydarzeniem obchodów będzie polsko-litewska konferencja naukowa. 10 wystąpień przedstawi historię Almae Matris Vilnensis od powstania w 1579 do likwidacji w roku 1939. Wśród uczestników konferencji wystąpi wybitny historyk litewski, autor pomnikowej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, prof. Alfredas Bumblauskas, z odczytem po polsku na temat dzielenia pamięci o dziejach Uniwersytetu między Polską i Litwą.


Częścią uroczystości będzie także wernisaż bardzo szczególnej wystawy w Muzeum Uniwersyteckim. Po raz pierwszy Uniwersytet Wileński zgodził się wypożyczyć portrety rektorów USB oraz insygnia rektorskie i dziekańskie (łańcuchy uniwersyteckie i berło) z lat 1919-1939. Ekspozycja uzupełniona o togi (jedna wypożyczona z Muzeum UJ w Krakowie) i dyplomowy doktorskie absolwentów USB i pracowników UMK ukazuje wielkość i dostojeństwo akademickie wileńskiej uczelni.

 

Portrety oraz regalia Uniwersytetu Stefana Batorego wypożyczone zostały na wystawę za łaskawą zgodą Uniwersytetu Wileńskiego i Lithuanian Art Museum. Dziękujemy również Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego za wypożyczenie togi i biretu prof. Aleksandra Safarewicza. Inne przedmioty z wystawy pochodzą ze zbiorów Archiwum UMK, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz kolekcji prywatnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939 W 100-lecie odrodzenia Uniwersytetu w Wilnie 1919-2019

 

DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939 W 100-lecie odrodzenia Uniwersytetu w Wilnie 1919-2019

 

DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939 W 100-lecie odrodzenia Uniwersytetu w Wilnie 1919-2019

 

DOSTOJEŃSTWO UNIWERSYTETU Wystawa portretów rektorskich i regaliów Uniwersytetu Stefana Batorego z lat 1919-1939 W 100-lecie odrodzenia Uniwersytetu w Wilnie 1919-2019