Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

ZBIORY DOKUMENTACYJNE


Osobnym lecz stanowiącym ważną część Archiwum Emigracji jest dział zwany Archiwum Dokumentacyjne. Stanowią go ułożone tematycznie teczki dokumentacyjne dotyczące pisarzy, publicystów, artystów, wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa, a także najważniejszych wydawnictw, czasopism, organizacji i instytucji polskich na obczyźnie. Duży zbiór poświecony jest historii Instytutu Literackiego i osobie red. Jerzego Giedroycia. Osobne teczki poświęcono również wydarzeniom historycznym, np. "sprawie Bergu", "końcowi emigracji politycznej w 1990 r.", historii skupisk polskich w różnych krajach, życiu naukowemu, religijnemu i kulturalnemu Polonii i emigracji, a także pracom badawczym nad emigracją w Polsce. Teczki zawierają publikacje książkowe, broszury, wycinki prasowe, dokumentację fotograficzną, druki ulotne i pamiątki, kserokopie dokumentów archiwalnych, notatki biobibliograficzne itp.

W kolekcji znajdują sie również dokumenty instytucji niepolskich na temat sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, np.: National Committee for a Free Europe - Research and Information Center, Polish Section
Raport on Poland - Wiadomości z Polski i o Polsce (raporty z lat 1950-1952)


BIBLIOTEKA ARCHIWUM EMIGRACJI

Główną częścią biblioteki jest księgozbiór podręczny, na który składają się podstawowe informatory, słowniki, biobibliografie i podręczniki dotyczące różnych zagadnień związanych z emigracją, katalogi i inwentarze emigracyjnych zbiorów archiwalnych na świecie, a także książki literackie, w tym np. duże komplety wydawnictw Instytutu Literackiego i Polskiej Fundacji Kulturalnej. Część z tych książek została wyodrębniona ze zbiorów biblioteki UMK, inne stanowią fragmenty osobnych darów dla Archiwum lub różnych kolekcji archiwalnych. W Bibliotece znajdują się też drobne dary autorskie, niektóre czasopisma, np. "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" z lat 50.-90., podarowane przez redakcję, "Rzeczpospolita Polska", "Zeszyty Literackie", "Zeszyty Historyczne", "Kultura", "Oficyna Poetów", "Junak", "Ochotniczka", "Nasze Drogi" itp., monografie instytucji wydawniczych, czasopism, organizacji itp. W Bibliotece gromadzone są też maszynopisy i rękopisy tekstów wydawanych przez Archiwum w ramach obu serii wydawniczych, w tym teksty wielu wybitnych pisarzy emigracyjnych oraz prace magisterskie i doktorskie nt. emigracji, w tym powstałe w Toruniu: Pawła Tańskiego o twórczości poetyckiej Bogumiła W. Andrzejewskiego, Rafała Moczkodana o M. Chmielowcu oraz prace o F. Sławoju Składkowskim, S. Kossowskiej, F. Goetlu, J. Kowalewskim, paryskiej Libelli K. Romanowicza i Z. Haupcie.

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl       Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2004-10-15 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Zb_dok.htm