Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

KSIĘGOZBIÓR WITOLDA LEITGEBERA
(KLOCKI)


Autor/Tytuł

Sygnatura

Chrześcijański Ustrój Społeczny. Leon XIII: Rerum novarum. Pius XI: Quadragesimo Anno. Komentarz. Londyn 1942, 102 s.

1723

Chrześcijańska społeczność narodów. Londyn: Polska Misja Katolicka w Londynie, 1943, 31 s.

1725

Dmowski Roman: Kościół, naród i państwo. Newtown [1964], 32 s.

1725

Foundations for Peace. Correspondence between His Holiness Pope Pius XII and President Roosvelt. London 1940, 18 s.

1724

Hlond August: Pochodzenie państwa i władzy państwowej. Londyn [1941-42?], 23 s.

1725

Kardynał Hinsley a Polska. Londyn: Polska Misja Katolicka w Londynie, 1956, 56 s.

1725

Kossak Zofia: Chrześcijańskie posłannictwo Polski. Londyn : Polska Misja Katolicka, 1943, 14 s.

1725

Kościół a Polska (" Nauka Chrystusowa" R. II. z. I. Styczeń-luty 1941.), 31 s.

1725

Leon XIII: Humanum Genus. Encyclical Letter. New York 1944, 32 s.

1724

List Episkopatu Polski z dnia 8 maja 1953. Londyn: Wydawnictwo Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, 1953, 15 s.

1723

Lubicz B.: Uwagi o konkordacie polskim. Londyn 1947, 47 s.

1725

Niektóre wiadomości o ojcowskiej życzliwości papieża Piusa XII dla Polski. Szwajcaria 1942, 40 s.

1723

Orędzie radiowe Jego Świątobliwości papieża Piusa XII ogłoszone dnia 1 września 1944 roku w piątą rocznicę wybuch obecnej wojny. Londyn: Wydawnictwa Dokumentów Nauki Kościoła, 1945, 18 s.

1725

Orędzie radiowe Jego Świątobliwości Piusa XII we wigilię Bożego Narodzenia 1941 roku. Londyn 1942, 20 s.

1725

Pilkington Ronald: The Holy Year of Jubilee 1950. London 1949, 14 s.

1724

Pius XI: Caritate Christi Compulsi. London 1939, 24 s.

1724

Pius XII And Democracy. New York 1945, 20 s.

1724

Pius XII a Polska. Przemówienia i listy papieskie. [Londyn] 1946, 88 s.

1725

Pius XII: Apostolic Constitution (Munificentissimus Deus). Dublin 1950, 24 s.

1724

Pius XII: The Authority of the Church in Temporal Matters. Washington 1954, 18 s.

1724

Pius XII: Divino Afflante Spiritu. London 1956, 32 s.

1724

Pius XII: Encyklika o Kościele, mistycznym ciele Chrystusa (Mystici Corporis). Londyn 1945, 95 s.

1723

Pius XII: Encyklika w 350-lecie Unii Kościoła Ruskiego ze Stolicą Apostolską. Londyn 1947, 14 s.

1723

Pius XII: Films, Radio And Television. Encyclical Letter. London 1957, 40 s.

1724

Pius XII: The Future of Africa. The Encyclical “Fidei Donum”. London 1957, 24 s.

1724

Pius XII: Humani Generis. London 1950, 23 s.

1724

Pius XII: Humani Generis. Londyn 1951, 14 s.

1723

Pius XII: In questo giorno. London 1939, 19 s.

1724

Pius XII: The Lay Apostolate. London 1958, 20 s.

1724

Pius XII: Mediator Dei. London 1947, 84 s.

1724

Pius XII: Meminisse Juvat. London 1958, 16 s.

1724

Pius XII: Mystici Corporis Christi. London 1943, 68 s.

1724

Pius XII: Orędzie radiowe do kierowników państw i do narodów świata. Londyn 1947, 40 s.

1723

Pius XII: Le Pelerinage de Lourdes. London 1957, 16 s.

1724

Pius XII: Podstawowe zasady ładu w państwach. Dodatek: Leona XIII papieża Encyklika do biskupów Polaków. Londyn 1943, 39 s.

1723

Pius XII: The Pope Speaks to the World (Christmas 1941). London 1941, 16 s.

1724

Pius XII: The Rights of Man. London 1942, 23 s.

1724

Pius XII: Summi Pontificatus. London 1939, 46 s.

1724

Pius XII: Welth, Work and Freedom. London 1941, 18 s.

1724

Polscy święci i błogosławieni. Dachau: Wydawnictwo św. Antoniego, 1949, 63 s.

1725

Przemówienie Ojca Świętego Piusa XII Do Świętego Kolegium Kardynałów w odpowiedzi na życzenia w dniu jego imienin 2 czerwca 1943. Watykan 1943, 14 s.

1725

Przemówienie Jego Świątobliwości Piusa XII Do św. Kolegium Kardynałów. Watykan 1945, 14 s.

1723

Przemówienie Ojca Św. Piusa XII do kolonii polskiej w Rzymie. Watykan 1944, 8 s.

1725

Stolica Św. w obronie praw polskich katolików w Rzeszy i Polsce pod okupacją niemiecką (kilka dokumentów 1942-1943). [Londyn] 1946, 30 s.

1725

Żyliński Wiesław: Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce ( 1939-1953). Londyn: Drukarnia Polska, 1953, 32 s.

1723

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować:www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/L_Kl.htm