Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

KSIĘGOZBIÓR WITOLDA LEITGEBERA
(KSIĄŻKI)


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż


A-C

Autor/Tytuł

Sygnatura

Uwagi

Agar Herbert: A Time for Greatness. London 1944, 160 s.

1570

-

Agreement between the Government of the United Kingdom and the Polish Government Regarding Mutual Assistance, London, August 25, 1939. London 1941, 6 s. (Treaty Series, No. 58)

1804

-

Ajdukiewicz Kazimierz: Zagadnienia i kierunki filozofii (Teoria poznania. Metafizyka). Warszawa 1949, 234 s.

1337

-

Ajnenkiel Andrzej: Polska po przewrocie majowym. Warszawa 1980, 724 s.

622

-

Alberes Rene-Marill: Bilans literatury XX wieku, przeł. Mieczysław Tazbir. Warszawa 1958, 301 s.

1223

-

Albright William Foxwell: The Archaeology of Palestine. Harmondsworth 1960, 271 s.

1107

-

Alfred, Lord Tennyson. London 1996, 103 s.

256

-

Aligheri Dante: Boska komedia. Warszawa 1959, 618 s.

964

-

Alighieri Dante: La Vita Nuova. Harmondsworth 1980, 123 s.

1575

-

Allen Walter: Tradition and Dream. The English and American Novel From the Twenties to Our Time. London 1964, 346 s.

874

-

Allied Peace Aims. London [1942?], 26 s.

1729

-

Almanach Historyczno-Literacki. Wiek klęski. Londyn: Orbis, 1946, 80 s.

1476

-

Alter Andre: Paul Claudel. Paris 1968, 189 s.

519

-

American Painting. From the eighteenth century to the present day. London 1946, 19 s.

1463

-

Amis Kingsley: Lucky Jim. London 1953, 222 s.

729

-

Amos Maurice: Wymiar sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Londyn 1943, 59 s.

1531

Dedykacja

An Exhibition of Modern Prints and Drawings and Other Recent Acquisitions 1967-1972. London 1972.

464

-

An exhibition of paintings. G. Braque. Edynburg 1956, 51 s. + reprodukcje 24 k.

1448

-

Ancel Jacques: Peuples et nations des Balkans. Paris 1926, 213 s.

1433

-

Ancient Civilizations, London 1963, 52 s.

1524

-

Andersen Margret: Claudel et l'Allemagne. Ottawa 1965, 358 s.

670

-

Andrzejewski Jerzy: Popiół i diament. Warszawa 1949, 335 s.

676

Dedykacja

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik wojskowy. Edynburg 1943, 195 s.

1695

-

Antoine Gerald: Paul Claudel ou l'Enfer du genie. Paris 1988, 475 s.

185

-

Antologia literatury francuskiej w przekładach i opracowaniu Tadeusza Boya-Żelenskiego. Wrocław 1950, 512 s.

444

-

Antologia poezji polskiej. 1939-1945. Oprac. Lam Stanisław. Paryż: Księgarnia Polska, [1946?], 317 s.

1563

-

Apokryfy Nowego Testamentu. Londyn: Veritas, 1955, 247 s.

454

-

Arct Bohdan: Polskie skrzydła na Zachodzie. Warszawa 1970, 145 s.

1246

-

Arendt Hannah: The Origins of Totalitarianism. London 1973, 527 s.

1008

-

Arystofanes: The Complete Plays. New York 1962, 501 s.

623

-

Attwater Donald: The Penguin Dictionary of Saints. Harmondsworth 1965, 362 s.

1602

-

Auden W. H.: About the House. Londyn 1966, 94 s.

217

-

Audit George: The Polish conspiracy. Southampton 1943, 16 s.

1758

-

Augur: Eagels Black And White. The Fight For the Sea. Londyn 1929, 205 s.

592

-

Augustyn, św.: Wyznania, z łac.przeł. ks.dr Jan Czuj, Kraków 1949, 428 s.

864

-

Ausstellung Imago Christi. Antwerpia 1958, 64 s., 80 tabl.

1324

-

Ave Maria. Dedication of the Polish Church in Ealing to our Lady Mother of the Church. London 1986, 63 s.

474

-

Ave Maria. Poświęceni Polskiego Kościoła na Ealingu pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Londyn: Polska Parafia Najświętszej Marii Panny, 1986, 63 s.

1003

-

Aviation in Poland. A Brief Historical Outline. Red. Jordan Peter. London 1946, 62 s.

136

-

Avignon. Paris 1936, 63 s.

1625

-

Bacon Reginald, Fuller J.F.C., Playfair Patrick: Warfare Today. London bd., 256 s.

197

-

Bagiński Henryk: Polska i Bałtyk. Zagadnienie dostępu Polski do morza. Edynburg 1942, 496 s.

149

Dedykacja

Bainville Jacques: Histoire de France. Paris 1924, 527 s.

1212

-

Bainville Jacques: La Russie et la barierre de l'est. Paris 1937, 294 s.

232

-

Bainville Jacques: La troisieme republique. Paris 1936, 317 s.

1439

-

Baliński Ignacy: Wspomnienia o Warszawie. Edynburg: Składnica Księgarska, 1946, 186 s.

206

-

Baliński Stanisław: Wiersze zebrane (1927-1947). Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1948, 306 s.

723

-

Balzac de Honore: Le colonel Chabert. Paris 1969, 255 s.

1421

-

Bareau Wilson Julet: Goya's Prints. The Thomas Harris Collection in the British Museum. London 1981, 112 s.

72

-

Barjon Louis: Paul Claudel. Paris 1953, 155 s.

1280

-

Barker Ernest, Clark George, Vaucher P.: The European Inheritance. Tomy 1-3. Oxford 1954, 543 s. + 391 s. + 406 s.

210

-

Barrault Jean-Louis: The Theatre of Jean-Louis Barrault. London 1961, 244 s.

605

-

Barron J.B., Waddams H. M.: Communism and the Churches. London 1950, 102 s.

1226

-

Barthelemy Joseph: Le gouvernement de la France. Paris 1925, 224 s.

1457

-

Bartholomew John: The Oxford Advanced Atlas. London-Edynburg 1942, 96 s. + 32 s.

1

-

Bartholomew John: The British Isles Pocket Atlas. Edynburg-London 1942, 120 s.

1690

-

Bartholomew's Pocket Atlas of the World and Gazetteer. Edynburg [b.d.] 120 s. + 80 s.

1691

-

Bartnik Czesław: Chrzescijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego. Londyn: Odnowa, 1982, 20 s.

1135

-

Barton John: The First Stage a chronicle of development of English Drama from its beginnings to the 1580's. London [1956-57], 32 s.

1161

-

Bartoszewicz Włodzimierz: Piórkiem o Warszawie. Warszawa 1987, 85 s.

1285

Dedykacja

La bataille pour la paix. Paris 1938, 107 s.

33

-

Bates H.E.: The Two Sisters. London 1964, 190 s.

1084

-

The Battle of Britain. An Air Ministry Account of the Great Days from 8th August - 31 October 1940. Londyn 1941, 32 s.

152

-

Baudelaire Charles: Les fleurs du mal. London 1942, 241 s.

1597

-

Baudelaire Charles: Les fleurs du mal. Paryż [b.d.] 411 s.

1078

-

Baxter J.H.: Scotland And Europe. Edynburg-London 1942, 23 s.

1661

-

[Baykowski Julian]: Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii 1940-1945. (Zestawienie dat, faktów i liczb). Londyn 1947, 72, [3] s.

1747

-

Bąk Wojciech: Zwycięstwo jesienne. Warszawa 1964, 190 s.

836

-

BBC Handbook 1976 incorporating the Annual Report and Accounts 1974-75. London 1975, 351 s.

255

-

Beales A.C.F.: Ład międzynarodowy według nauki katolickiej. Londyn: Klub Chestertona, 1943, 200 s.

1618

-

Beales A.C.F.: The Catholic Church And International Order. Harmondsworth 1942, 192 s.

935

-

Beaumont Cyril W.: The Sadler's Wells Ballet. London 1946, 207 s.

366

-

Beaumont Ernest: The Theme of Beatrice in the Plays of Caludel. London 1954, 102 s.

853

-

Becker Aime: Claudel et S. Augustin. Une parente spirituelle. Paris 1984, 271 s.

1495

-

Beckett Samuel: Waiting for Godot. London [1955], 94 s.

517

-

Bednarczyk Czesław: Rosocha. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1978, 47 s.

1052

Dedykacja autorska

Beeson Trevor: Discretion and Valour. Glasgow 1974, 348 s.

1617

-

Bell Robert: By Road to Tangier and Marrakesh. London 1960, 303 s.

1032

-

Belloc Hilaire: Mr. Petre. Harmondsworth 1947, 192 s.

917

-

Belloc Hilaire: Places, London 1942, 285 s.

408

-

Bellonzi F., Francia E.: Rome, Vatican City, Environs of Rome. Piza-Rzym 1950, 216 s.

1369

-

Bełcikowska Alicja: Stronnictwa i związki polityczne w Polsce. Warszawa 1925, 1086 s.

958

-

Benians E.A., Knight T. H.: Atlas of British History with Chronogical Notes. London 1934, 94 s.

574

-

Berberyusz Ewa: Anders spieszony. Londyn: Aneks, 1992, 238 s.

1507

-

Berchan Richard: The Inner Stage. Michigan 1966, 118 s.

214

-

Bielatowicz Jan: Bibliografia druków polskich we Włoszech 1.IX.1939-1.IX.1945. Rzym 1946, 53 s.

1790

-

Bierdiajew Nikołaj: The Meaning of History. London 1949, 224 s.

360

-

Bierdiajew Nikołaj: The Russian Revolution. Two essays on its implications in religion and psychology. London 1932, 95 s.

1565

-

Bierdiajew Nikołaj: Towards A New Epoch. London 1949, 117 s.

361

-

Berenson Bernard: The Italian Paintiers of the Renaissance. London 1953, 488 s.

59

Dedykacja

Bereza Henryk: Doświadczenia z lektur prozy obcej. Warszawa 1967, 310 s.

1170

-

Bernanos Georges: Dialogues des Carmelites. Paris 1957, 201 s.

1066

-

Bernanos Georges: Journal d'un cure de campagne. Paris 1936, 254 s.

1081

-

Bernardo Bellotto 1720-1780. London 1957, 32 s.

112

-

Bettina: Bettina. London 1965, 259 s.

263

-

Beylin Karolina: Tajemnice Warszawy. Warszawa 1956, 382 s.

1332

Dedykacja

Bhagawad Gita. Pieśń Pana. Swatantrapur: Biblioteka Polsko-Indyjska, 1947, 232 s.

1620

-

Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto. T. 1-2, Warszawa 1969, 401 s. + 426 s.

32

Dedykacja w t. 1.

Bibliographie des oeuvres de Paul Claudel. Paris 1973, 191 s.

211

-

Bidou Henry: Paris. Paryż 1937, 412 s.

211

-

Biegański Witold: Poles in the Battle of Western Europe. Warszawa 1971, 158 s.

1245

-

Bielatowicz Jan: Roman Dmowski jako pisarz. Londyn 1965, s. 14.

1562

-

Bielecki Tadeusz: W szkole Dmowskiego. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1968, 315 s.

357

-

Bielski Lucjan: Głos z kraju czyli uwagi Polaka o ustroju przyszłej Europy. Londyn 1941, 76, [1] s.

1761

-

Bienkowski Zbigniew: Modelunki. Szkice literackie, Warszawa 1966, 527 s.

1201

-

Bines Jeffrey: Operation Freston. The British Military Mission, 1944. Saffron Walden 1999, 90 s.

677

-

Bitner Wacław: La constitution democratique de la Pologne (un projet peu connu). [Paris 1979], 11 s.

847

-

Bitwa na Wyspami Brytyjskimi. Sprawozdanie Ministerstwa Lotnictwa z historycznych dni od 8 sierpnia - 30 września 1940 r. Londyn: M. I. Kolin, [1941?], 34 s.

53

-

Blazynski George: Pope John Paul II. London 1979, 176 s.

1606

-

Blixen Karen: Out of Africa. Harmonsworth 1986, 329 s.

931

-

Bloy Leon: Celle qui pleure. Paris 1949, 237 s.

559

-

Blumenfeld Ralph D.: Home Town. Story of a Dream That Came True. Londyn [przed 1944], 116 s.

1232

Dedykacja

Błażynski Zbigniew: Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1985, 319 s.

387

Dedykacja

Bobrzyński Michał: Dzieje Polski w zarysie. T. 1-2. Jerozolima: W drodze, 289 s. + 324 s.

123

-

Bocheński Aleksander: Dzieje głupoty w Polsce. Warszawa 1988, 367 s.

1281

-

Bocheński Adolf: Artykuły zebrane (1941-1944). Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1944, 154 s.

498

-

Bocheński Adolf: Historia i polityka. Wybór publicystyki. Warszawa 1989, 41 s.

721

-

Bocheński Aleksander: Rzecz o psychice narodu polskiego. Warszawa 1986, 94 s.

313

-

Bocheński I. M.: ABC tomizmu. Londyn: Veritas, 1950, 82 s.

1143

-

Bocheński Innocenty M.: Szkice etyczne. Londyn: -Veritas-, 1953, 210 s.

575

-

Bocheński Tadeusz: Znam tylko twoje listy... Warszawa 1958, 163 s.

1278

-

Bodkin Thomas: The Approach to Painting. London 1958, 190 s.

1144

-

Bogusławska Teresa: Mogiłom i cieniom. Poezje z teki pośmiertnej. Londyn: Polskie Biuro Wydawnicze -Światpol-, 1946, 44 s.

448

-

Bojanowski Gustaw: Rękopis dla wnuków. Warszawa 1967, 298 s.

1513

-

Bolt Robert: Thomas More ou l'homme seul. Paris 1963, 103 s.

1064

-

Boly Joseph: Camille Claudel. [Brusselss] 1989, 61 s.

317

-

Bon Antoine: A Journey in Greece. Paris 1955, 139 il.

127

-

Boniecki Adam ks.: Budowa kościołów w diecezji przemyskiej. Paryż: Biblioteka Spotkań, [1981], 147 s.

1034

-

Boras Zygmunt, Trzeciakowski Leon: W dawnym Poznaniu. Poznań 1969, 380 s.

1361

-

Borkowski Piotr: Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów. Londyn 1963, 213 s.

887

-

Borowik Józef: Gdynia. Poland's Gateway to the Sea. Toruń 1934, 57 s.

950

-

Borowik Józef: Gdynia. Port national de la Pologne. Paris [b.d.] 62 s.

957

-

Borowy Wacław: Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej. Londyn: Veritas 1954, 429 s.

803

-

Borzym S., Floryńska H., Skarga B., Walicki A.: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918. Warszawa 1986, 611 s.

359

-

Boswell A. Bruce: The Survival of Polish Civilisation. London 1941, 31 s.

591

-

Le Bourgeois Gentihomile. Monografia. Red. Chevalley Sylvie. Paris 1960, 35 s.

1588

-

Bowle John: Politics And Opinion in the Nineteenth Century. London 1954, 511 s.

324

-

Brabant F.G.: Snowdonia. London 1920, 283 s.

894

-

Braine John: Room at the Top. Harmondsworth 1959, 234 s.

937

-

Brandel Marc: The Ides of Summer. London 1948, 191 s.

1553

-

Brandstaetter Roman: Jezus z Nazarethu. T. 1. Warszawa 1967, 367 s.

1342

-

Brandstaetter Roman: Jezus z Nazaretu. T. 2. Warszawa 1969, 351 s.

1343

-

Brandstaetter Roman: Jezus z Nazaretu. T. 3. Warszawa 1971, 294 s.

1344

Dedykacja

Brandstaetter Roman: Jezus z Nazaretu. T. 4. Warszawa 1973, 401 s.

1345

-

Branstaetter Roman: Pieśń o moim Chrystusie. Hymny maryjne. Warszawa 1963, 231 s.

1605

-

Brandys Kazimierz: Wariacje pocztowe. Warszawa 1975, 231 s.

630

-

Brecht Bertold: La resistible ascension d'Arturo Ui. Paris 1959, 154 s.

1060

-

Brereton Geofrey: An Introduction to the French Poets. London 1960, 302 s.

231

-

Bretagne. Paris 1930, 633 s.

895

-

Breuil Abbe: Cave Drawings. [Wielka Brytania] 1954, 45 s.

1311

-

Bromke Adam: O aktualności myśli Romana Dmowskiego. Chicago: Instytut Romana Dmowskiego, 1986.

1155

-

Bromke Adam: Romantyzm czy realizm. Polska w latach 80-ych. Hamilton 1982, 28 s.

1237

-

Broniewski Bronisław: Drzewo rozpaczające. Londyn: Światpol, 1945, 63 s.

1594

-

Broniewski Tadeusz: Historia architektury w zarysie. Wrocław 1959, 570 s.

177

-

Broucker Jose de: L'Eglise a l'Est. T. 1 - La Pologne. Paris 1962, 122 s.

908

-

Brown J.M.: The Governmental System. Edynburg-London 1941, 22 s.

1647

-

Browne Henry: The Oxford Movement. London 1938, 40 s.

822

-

Brückner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T. 1. Warszawa 1957, 735 s.

321

-

Brückner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T. 2. Warszawa 1958, 727 s.

322

-

Brückner Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T. 3. Warszawa 1958, 508 s.

323

-

Brunel Pierre: Le Soulier de Satin. Paris 1964, 127 s.

1731

-

Brunhes Jean: Lecons de Geograpie. Paryż 1939, 151 s.

29

-

Bryll Ernest: Rzecz listopadowa. Warszawa 1968, 102 s.

837

-

Brzostowski Tadeusz: Paweł Włodkowic. Warszawa 1954, 156 s.

1192

Dedykacja

Budrewicz Olgierd: Sagi warszawskie. Warszawa 1967, 169 s.

1275

-

Buisson Sylvie, Parisot Christian: Paris-Montmarte. Les artistes et les lieux 1860-1920. Paryż 1996, 206 s.

11

-

Bujak Adam: Nekropolie królów i książąt polskich. Warszawa 1988, 39 s. + 258 fot.

16

-

Bulas Kazimierz, Thomas Lawrence L., Whitfield Francis J.: The Kościuszko Foundation Dictionary. T. 2. Polish-English. Haga 1961, 772 s.

151

-

Bulas Kazimierz, Whitfield Francis J.: The Kościuszko Foundation Dictionary. T. 1. English-Polish. Haga 1959, 1037 s.

150

-

Bullitt William C.: Great Globe Itself. A Preface to World Affairs, New York 1946, 310 s.

349

-

Burns Edward McNall: Ideas in Conflict. The Political Theories of the Contemporary World. Strand 1963, 587 s.

295

-

Burns Robert: Poetical Works. Glasgow 1935, 478 s.

1065

Dedykacja

Butcher Harry C.: Three Years with Eisenhower. London 1946, 748 s.

327

-

Butler B.C.: The Church and Infallibility. A Replay to the Abriged -Salmon-. London-New York 1954, 230 s.

1353

-

Butler Harold: The Lost Peace. London [1941?], 224 s.

1294

-

Butterfield Herbert: Christianity And History. London 1950, 164 s.

422

-

Byrnes F. James: Speaking Frankly. New York-London 1947, 324 s.

491

-

Caballero Fernan: Klemencya. Lwów 1869, 236 s.

572

-

Cahen Leon, Ronze Raymon, Folinais Emile: Historie du Monde de 1919 a 1937. Paris 1937, 414 s.

1520

-

Cahiers Paul Claudel. T. 1: -Tete d’Or- et les debuts litteraires. Paris 1959, 263 s.

661

-

Cahiers Paul Claudel. T. 2: Le rire de Paul Claudel. Paris 1960, 292 s.

662

-

Cahiers Paul Claudel. T. 3: Correspondance Paul Claudel – Darius Milhaud 1912-1953. Paris 1961, 368 s.

663

-

Cahiers Paul Claudel. T. 4: Claudel diplomate. Paris 1962, 362 s.

664

-

Cahiers Paul Claudel. T. 7: La Figure d’Israel. Paris 1968, 423 s.

665

-

Cahiers Paul Claudel. T. 8: Claudel et l’Univers chinois. Paris 1968, 393 s.

666

-

Cahiers Paul Claudel. T. 9: Prague. Paris 1971, 408 s.

667

-

Cahiers Paul Claudel T. 12, Correspondance Paul Claudel - Jacques Riviere 1907-1924, Paris 1984, 399 s.

668

-

Camus Albert: La peste. Paris 1947, 332 s.

963

-

Cant R.G.: Scottish History: A General Review. Edynburg-London 1942, 36 s.

1662

-

Cant R.G.: The Making of the Nation. Edynburg-London 1941, 23 s.

1650

-

Cardinal Bertram And the Polishness of Opole Silesia. Poznań-Warszawa 1960, 35 s.

1728

-

Cardinal Bertram And the Polishness of Opole Silesia. Appendix. Selected German Documents. Poznań-Warszawa 1960, 13 s.

1729

-

Carew Hunt R. N.: The Theory and Practice of Communism. An Introduction. London 1950, 231 s.

199

-

Carr [Edward Hallett]: International Relations Since the Peace Treaties. London 1941, 302 s.

404

-

Carr Edward Hallett: Conditions of Peace. London 1942, 279 s.

1300

-

Cary-Elwes Columba: Law, Liberty And Love. A Study in Christian Obedience. London 1950, 256 s.

1190

-

Casson Jean, Dorival Bernard, Homolle Genevieve: Musee National D 'Art Moderne. Catalogue-guide. Paris 1947, 214 s.

715

-

Castex P., Surer P.: Wypisy i studia z literatury francuskiej XX wieku. Paryż: Libella, 1960, s. 187.

604

-

Catalogue des editions de la nrf. Paris 1961, 389 s.

1053

-

Catalogue des peintures et sculptures exposition au Musee de L'Impressionnisme. Paris 1947, 149 s.

522

-

The Cathedral and Metropolitical Church of Christ. Canterbury 1938, 20 s.

818

-

Cattaui Georges: Claudel. Le cycle des Coufontaine et le mystere d'Israel. Paris 1968, 252 s.

1298

-

Cayre F.: The First Spiritual Writers. London 1959, 126 s.

1124

-

Ceram C. W.: Bogowie, groby i uczeni. Warszawa 1958, 535 s.

126

Dedykacja

Cere Roger: Entre la guerre et la paix (1944-1949). Paris 1949, 123 s.

1096

-

Les ceremonies de canonisation. Watykan 1950, 62 s.

909

-

Chaigne Louis: Bernanos Georges. Paris 1954, 124 s.

1086

Dedykacja

Chaigne Louis: Vie de Paul Claudel et genese de son oeuvre. Maison Mame 1961, 282 s.

216

-

Chałasińki Józef: Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa 1946, 80 s.

593

-

Champion Gurney Selwyn, Short Dorothy: Readings from world religions. London 1952, 336 s.

297

-

Chardin Pierre Teihard de: Wybór pism. Warszawa 1965, 327 s.

450

-

Chardin Pierre Teilhard de: Le Milieu Divin. Paris 1957, 202 s.

1127

-

Chartres. Paris 1936, 69 s.

1283

-

Chelini Jean: L'eglise sous Pie XII. La turmente 1939-1945. Paris 1983, 355 s.

130

-

Chesterton Gilbert Keight: Krótka historia Anglii. Londyn: Veritas, 1953, 217 s.

1443

-

Chesterton Gilbert Keight: Orthodoxy. London 1961, 159 s.

833

-

Chesterton Gilbert Keight: The Club of Queer Trades. Harmondsworth 1946, 156 s.

911

-

Chesterton Gilbert Keight: The Napoleon of Notting Hill. Harmondsworth 1946, 157 s.

910

-

Chevalley Sylvie: La Comedie-Francaise. Paris 1961, 47 s.

1587

-

Chiari Joseph: The Poetic Drama of Paul Claudel. London 1954, 186 s.

384

-

Childe Gordon: What Happened in History. London 1957, 288 s.

1566

-

China's Three Thousand Years. The Story of the Great Civilisation. London 1973, 252 s.

428

-

Christie Joseph: Anglicans Anonymous. A Comment on Onfallible Fallacies. London [1953], 13 s.

814

-

[Chruszczow Nikita]: The dethronement of Stalin. Full Text of the Khrushchev Speech. Manchester 1956, 33 s.

1800

-

Chrzanowski Tadeusz: Żywe i martwe granice. Kraków 1974, 220 s.

1189

-

The Church and Racism. Towards a More Fraternal Society. Londyn 1989, 44 s.

733

-

The Churches of Europe under Communist Goverments. Westminster 1954, 33 s.

794

-

Churchill Winston S: The Second World War. T. 1: The Gathering Storm. London 1948, 640 s.

115

-

Churchill Winston S.: The Second World War. T. 2: Their Fines Hour. London 1949, 683 s.

116

-

Churchill Winston S.: The Second World War. T. 3: The Grand Alliance. London 1950, 818 s.

117

-

Churchill Winston S.: The Second World War. T. 4: The Hinge of Fate. London 1951, 917 s.

118

-

Churchill Winston S.: The Second World War. T. 5: Closing the Ring. London 1952, 673 s.

119

-

Churchill Winston S.: The second World War. T. 6: Triumph and Tragedy. London 1954, 716 s.

120

-

Churupek Zbigniew, Gebethner Stanisław: Problemy polityczne współczesnego świata. Warszawa 1975, 114 s.

1346

-

Ciechanowski Jan: Defeat in Victory. Nowy Jork 1947, 397 s.

308

-

50 ans d'art moderne. Brusselss 1958, 219 s.

842

-

Civis: W świetle faktów. Warszawa 1953, 31 s.

1534

-

Clark Kenneth: Civilisation. London 1969, 359 s.

65

-

Claudel: A Reappraisal. Red. Griffiths Richard. London 1968, 197 s.

1472

-

Claudel Paul: Au Milieu Des Vitraux De L'Apolypse. Paris 1966, 426 s.

646

-

Claudel Paul: Cinq grandes odes. Paris 1936, 184 s.

638

-

Claudel Paul: Corona benignitatis anni dei. Paris 1920, 240 s.

660

-

Claudel Paul: Dziennik 1904-1955. Warszawa 1977, 517 s.

648

Dedykacja

Claudel Paul: En verve. Paris 1971, 120 s.

1441

-

Claudel Paul: Figures et paraboles. Paris 1936, 261 s.

641

-

Claudel Paul: Five Great Odes. London 1967, 88 s.

1149

-

Claudel Paul: Introduction a L'Apocalypse. Paris 1946, 64 s.

644

-

Claudel Paul: Je Crois En Dieu. Paris 1961, 426 s.

650

-

Claudel Paul: Journal. T. 1. Paris 1968, 1499 s.

1111

-

Claudel Paul: Journal. T. 2. Paris 1969, 1360 s.

1112

-

Claudel Paul: La Perle Noire. Paris 1947, 248 s.

654

-

Claudel Paul: La Rose et le Rosaire. Paris 1947, 266 s.

636

-

Claudel Paul: L'annonce faite a Marie. Paris 1940, 215 s.

639

-

Claudel Paul: Le soulier de satin. Paris 1929, 444 s.

643

-

Claudel Paul: Le soulier de satin. Paris 1974, 159 s.

898

-

Claudel Paul: L'epee et le Miroir. Paris 1939, 278 s.

647

-

Claudel Paul: Les Aventures de Sophie. Paris 1937, 222 s.

645

-

Claudel Paul: L'Evangile D'Isaie. Paris 1951, 334 s.

652

-

Claudel Paul: L'oiseau noir dans le soleil levant. Paris 1929, 245 s.

642

-

Claudel Paul: Memoires Improvises. Paris 1954, 349 s.

653

-

Claudel Paul: Mes idees sur le theatre. Paris 1966, 254 s.

288

-

Claudel Paul: Możliwości teatru. Warszawa 1971, 263 s.

382

Dedykacja

Claudel Paul: Oeuvres en prose. Paris 1965, 1627 s.

1114

-

Claudel Paul: Oevure poetique. Paris 1957, 993 s.

1113

-

Claudel Paul: Pages de Prose. [Francja] 1944, 427 s.

649

-

Claudel Paul: Paul Claudel interroge l'Apocalypse. Paris 1952, 381 s.

651

-

Claudel Paul: Premieres oeuvres 1886-1901. Paris 1965, 66 s.

30

-

Claudel Paul: Psaumes. Paryż 1966, 275 s.

1357

-

Claudel Paul: Psaumes. Traductions 1918-1959. Paris 1986, 287 s.

367

-

Claudel Paul: Repond les Psaumes. Paris [1948?], 75 s.

213

-

Claudel Paul: Seigneur apprenez-nous a prier. Paris 1942, 124 s.

1137

-

Claudel Paul: Sous le signe du dragon. Paris 1957, 228 s.

640

-

Claudel Paul: The Satin Slipper or the Worst is Not the Surest. NewYork 1945, 310 s.

391

-

Claudel Paul: The Tidings Brought to Mary. London 1916, 177 s.

692

-

Claudel Paul: Theatre T. 1-2. Paris 1956, 1172 s. + 1388 s.

1110

-

Claudel Paul: Two Dramas. Chicago 1960, 295 s.

1387

-

Claudel Paul: Umiłowanie Pisma Świętego. Warszawa 1958, 222 s.

834

-

Claudel Paul: Un poete regarde la croix. Paris 1935, 303 s.

637

-

Claudel. A Reappraisal. Red. Griffiths Richard. London 1968, 197 s.

1472

-

Clerget Pierre, Clerget Marcel: La France dans le Monde. Paris 1938, 276 s.

740

-

Clermont - Ferrand Royat. Paris 1931, 64 s.

1527

-

Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu. Red. Smoczkiewiczowa Maria Aleksandra. Warszawa - Poznań 1982, 102 s.

1504

-

Cocteau Jean: Lettre aux Americains. [b.m] 1949, 101 s.

1083

-

The Code of Canon Law in English Translation. Londyn 1983, 319 s.

377

-

A Code of International Ethics. Oxford 1941, 144 s.

1669

-

Cognet Louis: Post-Reformation Spirituality. London 1959, 143 s.

1123

-

Cohen M.J., Cohen J.M.: The Penguin Dictionary of Quotations. Harmondsworth 1963, 663 s.

1333

-

Les collections du Chateau Royal du Wawel. Warszawa 1975, 430 s.

4

-

Colliard Lauro-Aime: Nouvelles recherches historiques sur Paul Claudel. Milano 1968, 111 s.

669

-

Colliard M., Claude Albert: L'evolution du role des religions dans la politique et la diplomatie de l'Europe de 1914 a 1939. Nancy 1957, 61 s.

36

-

Combats en France Belgique et pays-bas. Brusselss 1944, 40 s.

63

-

Communism and Religion. [b.m.] 1963, 40 s.

1707

-

The Concise Oxford Dictionary. Red. Fowler H.W., Fowler H.G. Londyn 1958, 1552 s.

1518

-

Concise Statistical Year-Book of Poland. September 1939-June 1949. Glasgow: Polskie Ministerstwo Informacji, 1941, 160 s.

1071

-

Condliffe J.B.: The Reconstruction of World Trade. A Survey of International Economic Relations. London 1941, 427 s.

393

-

Conference on Security and Co-operation in Europe. Final Act. London [1975], 53, [1] s.

1766

-

Conquet Andre: Lisez mieux et plus vite. Paris 1956, 48 s.

485

-

Conrad Borys: My Father: Joseph Conrad. London 1970, 176 s.

1016

-

Constant Benjamin: Adolphe. Paris [1948], 189 s.

718

-

Contemporary Polish Graphic Art. [London] 1960, 16 s.

792

-

[Cooper M.]: Faunt-Le-Roi i jego eskadra w Polsce. Dzieje eskadry Kościuszki. Chicago [b.d.] 240 s.

711

-

Copleston F.C.: Aquinas. London 1955, 263 s.

1409

-

Correspondence de Paul Claudel – Francis Jammes - Gabriel Frizeau. Paris 1952, 465 s.

672

-

The Correspondence 1899-1926 between Paul Claudel and Andre Gide. London 1952, 299 s.

632

-

Cottrell Leonard: The Bull of Minos. London 1960, 222 s.

1604

-

Cottrell Leonard: The Lost Pharaohs. London 1960, 218 s.

1603

-

Crawley Aidan: De Gaulle. London 1969, 510 s.

189

-

La crise internationale de septembre 1938. Wstęp Mazon Andre. Paris 1938, 75 s.

34

-

Cursiter Stanley: The Arts in Scotland. Edynburg-London 1942, 22 s.

1652

-

Curtis Lionel: World War Its Cause and Cure, London 1945, 274 s.

1224

-

Curtius Ernst-Robert: Essai sur la France. Paris 1932, 334 s.

1367

-

Custine de Marquis: Lettres de Russie. Paris 1975, 248 s.

1102

-

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy: Nazi Rule in Poland 1939-1945. Warszawa 1961, 261 s.

1037

-

Cywiński Bohdan: Rodowody niepokornych. Paryż: Editions Spotkania 1985, 396 s.

504

-

Czapska Maria: Miłosierdzie na miarę klęski. Londyn: Veritas, 1954, 120 s.

432

-

Czapski Józef: Wspomnienia starobielskie. Rzym: Biblioteka Orła Białego 1944, 63 s.

970

-

Czarnecka Irena: Polska sztuka ludowa. Warszawa 1958, 234 s.

2

-

Czarnecki Władysław: To był też mój Poznań. Poznań 1987, 315 s.

402

-

Części stałe Mszy Świętej. Poznań-Warszawa-Lublin 1971, 80 s.

1717

-

Ćwikliński Przemysław, Ziarno Jacek: Lech Falandysz: Adwokat prezydenta. Warszawa 1995, s. 244.

606

-

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować: www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2003-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/L_AC.htm