Strona główna BU Strona główna UMK Szukaj na stronach BU English version

Książki i broszury wydane przez Instytut Literacki na papierze biblijnym

(Fragment)


BRODZIŃSKI Bohdan: Gospodarka polska na przełomie. - KORCZYŃSKI Mieczysław: "Na przełomie" - czy w stojącej wodzie? - MIEROSZEWSKI Juliusz: Zjednoczenie Europy a ideologia. [Paryż 1965].- 21 s.
Kultura 6/1965;

BRZEZIŃSKI Zbigniew: Droga do przyszłej Europy. [Paryż] 1965.- 39, [1] s.
Kultura 4/1965;

BRZEZIŃSKI Zbigniew, GRIFFITH William E.: O nową politykę wobec Europy Wschodniej. (Tł. Bogdan Czaykowski). [Paryż 1961].- s. 3-16
Kultura 7-8/1961;

CHRUSCEV N[ikita] S.: O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat 1 Sekretarza KC KPZR tow... Na XX Zjeździe KPZR. (Pełny tekst w przekładzie polskim). Paryż 1956.- 55, [1] s.
Nienumerowany, pierwszy zeszyt serii "Dokumenty", wydany wyłącznie na papierze biblijnym;

GIEDROYC Jerzy: Do czytelników i Przyjaciół. Maisons Laffitte, w marcu 1959. [Paryż] 1959.- 5, [3] s.
Zawiera również Katalog Biblioteki "Kultury" oraz ulotkę Przedpłata na "Doktora Żiwago";

GIEDROYC Jerzy: [List otwarty] ("Wysyłamy stale znaczną ilość egzemplarzy naszego pisma do Polski..."). Paryż 1957.- [2] s.
List, powielany na papierze firmowym, wysyłany był do Polski, do tych samych osób, do których wysyłana była "Kultura" i wydawnictwa Instytutu Literackiego - format A-4

GOMBROWICZ Witold: Tandeta. - MIEROSZEWSKI Juliusz: "Otwarty katolicyzm" contra "otwarty marksizm". - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Kronika angielska. - Prapremiera sensacji sowieckiej. [Paryż] 1963.- 18, [2] s.
Kultura 9/1963;

[HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw]: Manifest Praski. [Paryż] 1967.- [4] s.
Kultura 10/1967;

HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw: Memoriał Trzydziestu Czterech. - [MIEROSZEWSKI Juliusz]: Londyńczyk: Protest. - RYSTER W. A.: Nowy etap. - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Geopolityka imperializmu. Katarzyna. [Paryż, 1964].- 16 s.
Kultura 5/1964;

HINSHELWOOD Cyril: Nauka i historia. (Tłumaczyła Wanda Czapska-Jordan). - JORDAN Zbigniew: O sytuacji w nauce polskiej. [Paryż] 1961.- s.9-54
Kultura nr 3/1961;

JEDLICKI Witold: "Chamy i Żydy". [Paryż 1962].- s.3-41
Kultura 12/1962;

JEDLICKI Witold: Glossa autorska do "Chamów i Żydów". [Paryż 1963].- s.107-119
Kultura 3/1963;

JORDAN Zbigniew: Genealogia i perspektywy odwilży. [Paryż 1956].- 15, [1] s.
Kultura 6/1956;

JORDAN Zbigniew: O prawach historii. - HERSCH Jeanne: Rewolucja i fetysze. - BRODZIŃSKI B.: Paczki. [Paryż 1956]. - 24 s
Kultura 4-5/1956;

JORDAN Zbigniew: Odwrót od Października. [Paryż 1957]. - 18 s.
Kultura 12/1957;

JORDAN Zbigniew: Rewizjonizm w Polsce. Jego cechy uniwersalne i specyficzne. [Paryż 1962].- 38 s.
Kultura 12/1961; 1-2/1962;

JORDAN Zbigniew: Trzydziesty piąty podpis pod protestem 34. - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Kronika angielska. - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Korupcja. [Paryż 1964].- 15, [1] s.
Kultura 7-8/1964;

JORDAN Zbigniew: W labiryncie ideologii. Paryż 1961.- s.39-55
Kultura 6/1961;

K. Z.: Polska droga do podległości. Paryż 1966.- s.83-99
Kultura 4/1966;

Komunizm z ludzką twarzą. Paryż: Instytut Literacki, 1969.- 7-84 s.
Biblioteka "Kultury" T.180;

KOROWICZ Marek St[anisław]: Wybrałem wolność. [Paryż 1954].- s.145-175
Kultura 7-8/1954;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Dialog. - JELEŃSKI K[onstanty] A[leksander]: Groźba antysemityzmu. - UZIEMBŁO A[dam]: Jak niegdyś. - Rejestracja rodzin ofiar katyńskich. [Paryż, 1956].- 23 s.
Kultura 9/1956. Zmieniono tytuł artykułu Jeleńskiego, w oryginale: Od endeków do stalinistów;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Ewolucjonizm. Paryż: Instytut Literacki, 1964.- 69 s.
Biblioteka "Kultury" T.56;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Koń przed wozem. - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Kronika angielska. [Paryż 1965].- s.45-59
Kultura 11/1965;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Polityczne neurozy. - [MIEROSZEWSKI Juliusz] Londyńczyk: Kronika angielska. [Paryż] 1965.- s.73-87
Kultura 9/1965;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Polska - Rosja - Chiny. - LEWICKYJ Borys: Prądy postępowe w Rosji. - [STEMPOWSKI Jerzy] Hostowiec Paweł: Notatnik nieśpiesznego przechodnia [fragment]. [Paryż 1964]. - 24 s.
Kultura 3/1964;

MIEROSZEWSKI Juliusz: "Wyzwolenie - Zjednoczenie", którego nikt nie chce. - MIEDZIŃSKA Janina: Kurtyna została podniesiona. - [JELEŃSKI Konstanty Aleksander] a.n.: Emigracja a la Mike Spillane. [Paryż 1958].- 24 s.
Kultura 10/1958;

MIEROSZEWSKI Juliusz: Wielka alternatywa. - Bilans zimy. [Paryż 1963].- s.3-13, [2], 88-96
Kultura 6/1963 s.3-16, 87-96;

MIŁOSZ Czesław: List do Kraju. (Na śmierć Tadeusza Borowskiego; Paryż 1951; Pożegnanie; Faust warszawski; Niech nigdy; W praojcach swoich pogrzebani; Stracony przywódca; Mittelbergheim). Paryż: Instytut Literacki, 1952.- 11 s.
Kultura 6/1952;

MIŁOSZ Czesław: Literatura po dziesięciu latach. - JORDAN Z[bigniew]: Bunt intelektualisty. - FLORCZAK Zbigniew: Zbigniew Florczak namawia do powrotu. - [PANKOWSKI] Marian: "Mój Drogi" [Odpowiedż Florczakowi]. [Paryż 1955].- 23, [1] s.
Kultura 9/1955; 10/1955;

REDAKCJA "Kultury": Do czterdziestu ośmiu. - MIEROSZEWSKI Juliusz: Dramat polskich "klerków". - MIŁOSZ Czesław: Refleksje o środowisku zamkniętym. [Paryż 1955].- 21, [1] s.
Kultura 11/1955. Zmieniono tytuł artykułu Miłosza, w oryginale: "O środowisku zamkniętym";

REDAKCJA: [Oświadczenie]. - MARCZEWSKI Jan: Gospodarka polska w godzinie wyboru. [Paryż 1956].- 18, [1] s.
Kultura 12/1956;

REDAKTOR: Do krajowych czytelników "Kultury". [Paryż 1957].- [4] s.

SOKOLNICKI Michał: Niemcy po wielkiej przegranej. Paryż: Instytut Literacki, 1954.- 60, [1] s.
Kultura 11/1953; 1-2/1954; 3/1954;

SOLZENICYN Aleksandr [Isaevic]: Niewygłoszone przemówienie. (Z okazji przyznania Nagrody Nobla za rok 1970). Tłum. [Jerzy Pomianowski] Michał Kaniowski. - SACHAROV Andrej [Dmitrevič]: Memoriał do L. I. Breżniewa. Przeł. J. Lewandowski. - Obywatelski Komitet. Polski Grudzień w Moskwie. [Paryż 1972].- 31 s.
Kultura 10/1972; 9/1972 - format A-6;

[STEMPOWSKI Jerzy] Hostowiec Paweł: Notatnik niespiesznego przechodnia. Dziesięć lat literatury kierowanej. - J[ELEŃSKI] K[onstanty] A[leksander]: Szaraczek na szaro. - P[ANKOWSKI Marian]: 26-ty Kongres PEN-Clubów. [Paryż 1954].- s. 7-24, 111-115
Kultura 9/1954;

SWIANIEWICZ Stanisław: Sowieckie trudności gospodarcze a Polska. [Paryż 1966].- s.149-172
Kultura nr 1-2/1966;

[WAT Aleksander] Bergholz Stefan: Czytając Terca. (Zamiast przedmowy). [Paryż 1961].- s.7-75, [1]
Przedruk z: "Terc A.: Opowieści fantastyczne, Instytut Literacki: Paryż, 1961. Zawiera ponadto "Przypisy do "Opowieści...";

WEISSBERG-CYBULSKI Alexander: Po XX Zjeździe Partii. - CZAPSKI Józef: Katyń i odwilż. - CZAYKOWSKI Bogdan: Wywiad z Graham Greene'm. [Paryż 1956].- 21, [1] s.
Kultura 4/1956;

[ZARZEWSKI Stanisław]: Które z przemian w Polsce są odwracalne? Resume ankiety. [Paryż] 1955.- 15, [1] s.
Kultura 11/1955 - jest to 4 część podsumowania ankiety.


Fragment publikacji: Mirosław A. Supruniuk, "Kultura". Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej 1946-1990. (Uzupełnienia). Toruń 1994.

Strona główna

Uwagi i komentarze prosimy kierować:www@bu.uni.torun.pl      Redakcja       Godziny otwarcia
Data ostatniej modyfikacji: 2002-02-28 10:38       http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Bibl.htm