Aktualności Aktualności

Powrót

Zakończyliśmy realizację kolejnego grantu

Szanowni Państwo

Informujemy, że w grudniu 2019 zakończył się grant finansowany przez MSWiN ze strumienia na Działalność Upowszechniającą Naukę (umowa DUN 853/P-DUN/2019), w ramach którego zrealizowano dwa zadania "Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze" oraz "Opracowanie rekordów analitycznych artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych będących opracowaniami zbiorowymi powiązanych z pracami naukowymi Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu".

W ramach tego projektu Biblioteka Medyczna CM UMK przystosowała 7.700 wybranych danych katalogowych do migracji do systemu bibliotecznego nowej generacji działającego w chmurze, zaś Biblioteka Wydziału Teologicznego UMK opracowała ponad 4000 pełnych rekordów analitycznych wraz z opisem przedmiotowym treści dla publikacji mających istotne znaczenie w pracy naukowej i badawczej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Projekt przyczyni się z pewnością nie tylko do upowszechnienia informacji o zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Internecie, ale i do wzrostu liczby cytowań artykułów o tematyce teologicznej oraz liczby faktycznych wypożyczeń tych publikacji na miejscu.