Aktualności Aktualności

Powrót

Własnoręczna dedykacja Marcina Lutra...

Szanowni Państwo

Serdecznie polecamy lekturze artykuł, naszej koleżanki dr Julii Możdżeń, pt. "Druk antypapieski z osobistą dedykacją Marcina Lutra dla księcia Albrechta von Brandenburg-Ansbach", który ukazał się na łamach czasopisma Odrodzenie i Reformacja w Polsce.

"Artykuł prezentuje nieznaną dotąd własnoręczną dedykację Marcina Lutra dla księcia pruskiego Albrechta von Brandenburg-Ansbach (Hohenzollerna) znajdującą  się  na  karcie  tytułowej  egzemplarza  druku  antypapieskiego  pt. Wider das Bapstum zu Rom vom Teuff el gestiff t (Wittenberg 1545) przechowywanego w zbiorach starodrucznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu pod  sygnaturą  Ob.6.II.2382. Jest  to  najprawdopodobniej  pamiątka  z  ich ostatniego spotkania na zamku w Wittenberdze w grudniu 1545 r."

Dostęp do pełnej treści: http://oir-ihpan.edu.pl/images/2019TomLXIII/05_Mat-Mozdzen.pdf