Aktualności Aktualności

Powrót

Adaptacja danych naukowych i nowe kolekcje online

Szanwoni Państwo

Informujemy, że w grudniu 2019 zakończył się dwuletni grant finansowany przez MSWiN ze strumienia na Działalność Upowszechniającą Naukę (umowa DUN 590/P-DUN/2018), w ramach którego zrealizowano dwa zadania "Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze" oraz "Cenne kolekcje Pomorza - źródła do badań – online".

W ramach tego projektu ujednolicono dane 7.000 opisów bibliograficznych oraz wzbogacono je o dodatkowe informacje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a także zdigitalizowano i upowszechniono w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej liczne kolekcje analogowe, w tym: m.in. rękopisy ze spuścizny Tadeusza Czeżowskiego, stare druki królewskieckie, XX-wieczne plakaty szkoły polskiej czy zbiory muzyczne z dawnej biblioteki mariackiej w Elblągu.

Projekt przyczynił się do upowszechnienia informacji o zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Internecie.