Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2016 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Procedury udostępniania egzemplarzy elektronicznych znajdujących się w Zasobie Cyfrowym

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE Nr 4 /2014 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ z dnia 1 października 2014 r.

Regulamin świadczenia usługi przyjmowania opłat przez Wypożyczalnię Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z zastosowaniem bankowości elektronicznej

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.


ZARZĄDZENIE Nr 1 /2013 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ z dnia 15 kwietnia 2013 r.

  • Na podstawie par. 17 punkt 1 Regulaminu Udostępniania Zbiorów (Uchwała Senatu UMK nr 36 z dnia 26 marca 2013 r.) poza Bibliotekę Uniwersytecką nie wypożycza się dzieł wydanych przed 1960 r.
  • Zmiana typu egzemplarzy nie przeznaczonych do wypożyczeń z Wolnego Dostępu Biblioteki Głównej, wydanych przed 1960 r., będzie sukcesywnie wdrażana.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 2/2013 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. wprowadzające Regulamin udostępniania zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

W oparciu o Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, zatwierdzony Uchwałą nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2013 r. wprowadza się poniższy Regulamin udostępniania zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.


ZARZĄDZENIE Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UMK.


ZARZĄDZENIE NR 1/2011 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W TORUNIU z dnia 23 maja 2011 r.

Z dniem 24 maja 2011 r. zwiększona zostaje z 20 do 30 woluminów liczba dzieł wypożyczanych jednocześnie uczestnikom studiów doktoranckich UMK w całym systemie biblioteczno-informacyjnym UMK.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2011 r.


ZARZĄDZENIE NR 2/2011 DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W TORUNIU z dnia 28 września 2011 r. dotyczące kart pracowniczych pracowników UMK

Z dniem 17 października 2011 r. identyfikatory pracownika UMK, zaopatrzone w zdjęcia, będą pełniły także funkcję kart bibliotecznych. Numer konta bibliotecznego i hasło pozostają bez zmian.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2011 r.