Aktualności Aktualności

Powrót

Marka biblioteki akademickiej - ankieta

Szanowni Czytelnicy!

Zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym poziomu świadomości marki biblioteki akademickiej wśród użytkowników bibliotek akademickich w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ankieta została przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, a jej wyniki zostaną uwzględnione w rozprawie doktorskiej na temat: „Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej na przykładzie bibliotek polskich i brytyjskich”. 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety