Aktualności Aktualności

Powrót

„Officium a rationibus...”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu oraz Wydawnictwo Naukowe UMK zapraszają na dyskusję o książce dra Karola Kłodzińskiego „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu" wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rozmowę z autorem przeprowadzą prof. Szymon Olszaniec z Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i prof. Paweł Sawiński z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Moderatorem spotkania będzie Tomasz Sińczak – doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK. 

Fenomen Cesarstwa Rzymskiego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem naukowców. Do dziś nie do końca rozpoznane pozostaje zagadnienie funkcjonowania administracji rzymskiej w okresie pryncypatu. Książka „Officium a rationibus...” została poświęcona urzędowi a rationibus („do spraw rachunkowości/od rachunków”) - głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego - oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Studium prezentuje jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, a ponadto daje wgląd w funkcjonowanie tej administracji jako całości.


Karol Kłodziński (ur. w 1987 r.) doktor nauk humanistycznych, historyk starożytności, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Absolwent historii i europeistyki na UMK. W roku akademickim 2009/2010 otrzymał tytuł Najlepszego Studenta UMK, a dwa lata później - Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej w latach 2013 i 2014), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują administrację wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskie prawo publiczne, historię polityczną starożytnego Rzymu, historiografię nowożytną oraz metodologię historii. Dr Kłodziński jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism, m.in. „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”, „Palamedes. A Journal of Ancient History”, „Res Historica”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”. Sekretarz redakcji „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”. 

Serdecznie zapraszamy!

Karol Kłodziński - Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu