Przejdź do komentarzy

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

 dr Krzysztof Nierzwicki
starszy kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4408, (+48- 52) 585-35-08,  krzysztof.nierzwicki@umk.pl

Biblioteka Medyczna dyrektor.biblio@cm.umk.pl


mgr Bożena Bednarek-Michalska

Zastępca Dyrektora
ds. Informacji i Innowacji

mgr Bożena Bednarek-Michalska
starszy kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-4417,  Bozena.Bednarek-Michalska@bu.umk.pl

Strona www


mgr Dominika Czyżak

Zastępca Dyrektora
ds. Organizacji Zbiorów i Udostępniania

mgr Dominika Czyżak
kustosz dyplomowany
tel. (+48-56) 611-44-02  Dominika.Czyzak@bu.umk.pl


Zastępca Dyrektora ds. Personalnych i Bibliotek Specjalistycznych mgr Joanna Słomkowska

Zastępca Dyrektora
ds. Personalnych i Bibliotek Specjalistycznych

 mgr Joanna Słomkowska
kustosz
tel. (+48-56) 611-4387,  Joanna.Slomkowska@bu.umk.pl
 


Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego dr Wojciech Sachwanowicz

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Informatyzacji Systemu Biblioteczno-Informacyjnego

dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk
tel. (+48-56) 611-4781,  Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl
 


Pracownicy

Spis działów

Spis pracowników wg działów

Sekretariat

mgr Anna Piotrowska 
samodzielny referent

(+48-56) 611-4408, (+48-56) 611-2284, fax: +48 (56) 611-22-43, sekretariat@bu.umk.pl

 

sekretarz naukowy:
dr Liliana Lewandowska

bibliotekarz

(+48-56) 611-4388, Liliana.Lewandowska@umk.pl
www.gorska.umk.pl

 

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny  informacja@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Edyta Krużyńska

kustosz

(+48-56) 611-4703  Edyta.Kruzynska@bu.umk.pl 

 

mgr Anna Kozłowska-Zawadzka
kustosz

(+48 56) 611-4395  Anna.Kozlowska-Zawadzka@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Nielek
starszy bibliotekarz

(+48 56) 611-2213 Katarzyna.Nielek@bu.umk.pl

 

mgr Kamila Perlik
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4389 Kamila.Perlik@bu.umk.pl

 

dr Dominik Mirosław Piotrowski
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4389 Dominik.Piotrowski@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Sierdzińska
kustosz

(+48-56) 611-4389 hsi@umk.pl

 

Sekcja Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych bibliometria@umk.pl

 

kierownik:
mgr Joanna Słomkowska

kustosz

(+48-56) 611-4387 Joanna.Slomkowska@bu.umk.pl

 

Anna Domańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Domanska@bu.umk.pl

 

mgr Dorota Kromp
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Dorota.Kromp@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Laskowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Malgorzata.Laskowska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Stoff
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4488 Anna.Stoff@bu.umk.pl

 

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 

kierownik:
mgr Grzegorz Szturo

kustosz

(+48-56) 611-4214 Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl

 

Sekcja Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Gromadzenie@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Grzegorz Szturo
kustosz

(+48-56) 611-4214 Grzegorz.Szturo@bu.umk.pl

 

mgr Maria Lemańska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Maria.Lemanska@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Leszczyńska
kustosz

(+48-56) 611-4396  Katarzyna.Leszczynska@bu.umk.pl

 

mgr Kamila Maj
starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4396  Kamila.Maj@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Mazur
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4496  Agnieszka.Mazur@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Olińska
kustosz

(+48-56) 611-4396 iwona@umk.pl

 

mgr Magdalena Sitek
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4496 Magdalena.Sitek@umk.pl

 

lic. Magdalena Szady-Nowak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396  Magdalena.Szady-Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Adam Wereszczyński
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4396 Adam.Wereszczyński@bu.umk.pl

 

Sekcja Opracowania Formalnego Zbiorów Opracowanie@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Agnieszka Dwornik

kustosz

(+48-56) 611-4481 Agnieszka.Dwornik@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Caputa
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-44-82  Joanna.Caputa@bu.umk.pl

 

mgr Ludmiła Fastowicz
kustosz

(+48-56) 611-4482  Ludmila.Fastowicz@bu.umk.pl

 

mgr Monika Milecka
kustosz

(+48-56) 611-4482  Monika.Milecka@bu.umk.pl

 

mgr Beata Morawska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Beata.Morawska@bu.umk.pl

 

mgr Malwina Sypniewska
kustosz

(+48-56) 611-4482  Malwina.Sypniewska@bu.umk.pl

 

Sekcja Kartotek Haseł Wzorcowych

kierownik:
mgr Teresa Langiewicz

kustosz

(+48-56) 611-4416  Teresa.Langiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Pniewska
kustosz

(+48-56)611-4416  Agnieszka.Pniewska@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Szwarc-Kozłowska
kustosz

(+48-56)611-4416 jkoz@umk.pl

 

Oddział Kolekcji Dziedzinowych Rzeczowy@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Jolanta Szewczak

kustosz

(+48-56) 611-45-64  Jolanta.Szewczak@bu.umk.pl

mgr Małgorzata Janewicz
kustosz

(+48-56) 611-44-04  Malgorzata.Janewicz@bu.umk.pl

 

mgr Paweł Janowski
bibliotekarz

 

Zofia Jaworska
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Zofia.Jaworska@bu.umk.pl

 

dr Karol Kłodziński
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  kklo@umk.pl

 

mgr Monika Kostrzewska
kustosz

(+48-56) 611-2218  Monika.Kostrzewska@bu.umk.pl

 

mgr Aleksandra Kruszyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Aleksandra.Kruszynska@bu.umk.pl

 

mgr Anita Kukla
kustosz

(+48-56) 611-4403  Anita.Kukla@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Kwaśnik
kustosz

(+48-56) 611-2218  Grazyna.Kwasnik@bu.umk.pl

 

mgr Blandyna Mazur
bibliotekarz

urlop wychowawczy

 

mgr Irena Mucha
kustosz

(+48-56) 611-4404  Irena.Mucha@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Narolewska
kustosz

(+48-56) 611-4497  Ewa.Narolewska@bu.umk.pl

 

mgr Aneta Nowak-Drzymała
kustosz

(+48-56) 611-2218  Aneta.Nowak@bu.umk.pl

 

mgr Grażyna Pazdyka
kustosz

(+48-56) 611-4497  Grazyna.Pazdyka@bu.umk.pl

 

Marzenna Renk
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Marzenna.Renk@bu.umk.pl

 

mgr Iwona Szczepkowska
kustosz

(+48-56) 611-4404  Iwona.Szczepkowska@bu.umk.pl
 

Ewa Wankiewicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-2071  Ewa.Wankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Katarzyna Wawrzyniak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Katarzyna.Wawrzyniak@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Wołos
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4497 Joanna.Wolos@umk.pl

 

mgr Anna Wróbel
bibliotekarz

(+48-56) 611-2218 Anna.Wrobel@bu.umk.pl

 

mgr Andrzej Zieliński
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4404  Andrzej.Zielinski@bu.umk.pl

 

mgr Małgorzata Żurawska
kustosz

(+48-56) 611-4404 zuraw@umk.pl

 

Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej CDE@bu.umk.pl 

 

mgr Sławomira Szymczak
kustosz

(+48-56) 611-4401  Slawomira.Szymczak@bu.umk.pl

 

Oddział Udostępniania i Magazynów 

kierownik:
mgr Danuta Mierzejewska

kustosz

(+48-56) 611-4393  Danuta.Mierzejewska@bu.umk.pl

 

Sekcja Magazynów Magazyny@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Elżbieta Milkiewicz

kustosz

(+48-56) 611-4268  Elzbieta.Milkiewicz@bu.umk.pl

 

Małgorzata Bronchard
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412

 

Brygida Czerwiak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Etter-Markowicz
bibliotekarz

(+48-56) 611-4654

 

Katarzyna Frankowicz-Mucha
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Elżbieta Grunberg
starszy magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Ewa Jabczyńska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4493

 

Elżbieta Kuras
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

Danuta Kwiatkowska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4493

 

Aleksandra Matjaszek
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412

 

Mirosława Metelańska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Miroslawa.Metelanska@bu.umk.pl

 

Ewa Nowak
starszy magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Ewa Siemińska
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Szaładzińska
magazynier

(+48-56) 611-4654

 

Janina Staniszewska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4412

 

mgr Katarzyna Urbańska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4654

 

Katarzyna Zielińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4492

 

Agata Ziemba
magazynier

(+48-56) 611-4411

 

Małgorzata Żubkowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4412  Malgorzata.Zubkowska@bu.umk.pl

 

Sekcja Udostępniania wypozyczalnia@bu.umk.pl

kierownik:
mgr Danuta Mierzejewska

kustosz

(+48-56) 611-4393  Danuta.Mierzejewska@bu.umk.pl

 

mgr Anna Abstorska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Anna.Abstorska@bu.umk.pl

 

lic. Ewa Chlebowska
biblotekarz
(urlop rodzicielski)
(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Daria Cichocka
kustosz

(+48-56) 611-4405, Daria.Cichocka@umk.pl

 

mgr Urszula Czarnowska
kustosz

(+48-56) 611-4769

 

Anna Grzywińska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Małgorzata Jabczyńska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Dagmara Kurczewska
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Sylwia Łyczak-Szarszewska
kustosz

(+48-56) 611-4405  Sylwia.Lyczak@bu.umk.pl

 

Liliana Masłowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4405  Liliana.Maslowska@bu.umk.pl

 

Sylwia Niesobska
starszy magazynier

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Ludmiła Ossowska-Hahn
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Ewa Panasiuk
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Bożena Sobótka
kustosz

(+48-56) 611-4424, 611-4418

 

mgr Agnieszka Wiśniewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4769  Agnieszka.Wisniewska@bu.umk.pl
 

sepcjalista ds. wypożyczeń międzybibliotecznych  mbibumk@bu.umk.pl

 

mgr Magdalena Szczygielska
kustosz

(+48-56) 611-4392

 

Oddział Czasopism Czasopisma@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Magdalena Gołota-Majewska

kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4494  Magdalena.Golota-Majewska@bu.umk.pl

 

mgr Sylwia Bagińska
kustosz

(+48-56) 611-4495  Sylwia.Baginska@bu.umk.pl

 

mgr Mariola Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Mariola.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

mgr Żaneta Dera
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4494  Zaneta.Dera@bu.umk.pl

 

mgr Agnieszka Dziecinniak
bibliotekarz

(+48-56) 611-4483

 

mgr Jolanta Kadzidłowska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4824  Jolanta.Kadzidlowska@bu.umk.pl

 

mgr Hanna Leśko
kustosz

(+48-56) 611-4483  Hanna.Lesko@bu.umk.pl

 

mgr inż. Grażyna Młodziankiewicz
kustosz

(+48-56) 611-4483  Grazyna.Mlodziankiewicz@bu.umk.pl

 

mgr Anna Walkowiak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4483  Anna.Walkowiak@bu.umk.pl

 

specjalista ds. akcesji czasopism  Prenumerata_czasopism@bu.umk.pl

 

mgr Wiesława Majka
kustosz

(+48-56) 611-4494  Wieslawa.Majka@bu.umk.pl

 

specjalista ds. wydawnictw elektronicznych  Zasoby_elektroniczne@bu.umk.pl

 

mgr Barbara Kmiecikowska
kustosz

(+48-56) 611-4495  Barbara.Kmiecikowska@bu.umk.pl

 

Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów Scontrum@bu.umk.pl   

kierownik:
mgr Barbara Pawlikowska

kustosz

(+48-56) 611-4423  Barbara.Pawlikowska@bu.umk.pl

 

lic. Joanna Kowalewska
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4423  Joanna.Kowalewska@bu.umk.pl

 

Izabela Słupska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4423  Izabela.Slupska@bu.umk.pl

 

Oddział Zbiorów Specjalnych 

kierownik:
dr Andrzej Mycio

starszy bibliotekarz dyplomowany 

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

Sekcja Rękopisów Rekopisy@bu.umk.pl

dr Marta Czyżak
starszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4484  Marta.Czyzak@bu.umk.pl

 

dr Andrzej Mycio
starszy bibliotekarz dyplomowany

(+48-56) 611-4484  Andrzej.Mycio@bu.umk.pl

 

mgr Ewa Nieuważny
kustosz

(+48-56) 611-4484 ewan@umk.pl

 

Sekcja Starych Druków Starodruki@bu.umk.pl

mgr Paweł Balcerowicz
kustosz

(+48-56) 611-4409  Pawel.Balcerowicz@bu.umk.pl

 

Renata Makowska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4424, 611-4409  Renata.Makowska@bu.umk.pl

 

dr Julia Możdżeń
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4409  Julia.Mozdzen@bu.umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Graficznych Grafika@bu.umk.pl

mgr Jan Kotłowski
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4406  Jan.Kotlowski@bu.umk.pl

mgr Elżbieta Hudzik
młodszy bibliotekarz

(+48-56) 611-4406  Elzbieta.Hudzik@bu.umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Kartograficznych Kartografia@bu.umk.pl

mgr Małgorzata Kozieł
kustosz

(+48-56) 611-4486  Malgorzata.Koziel@umk.pl

 

Sekcja Zbiorów Muzycznych Muzyka@bu.umk.pl

mgr Ilona Lewandowska
kustosz

(+48-56) 611-4487  Ilona.Lewandowska@bu.umk.pl

 

Sekcja Dokumentów Życia Społecznego DZS@bu.umk.pl

mgr Anna Klugowska
kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4398  Anna.Klugowska@bu.umk.pl

 

Pracownia Pomorzoznawcza Pracownia_pomorzoznawcza@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Urszula Zaborska

starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-4422  Urszula.Zaborska@bu.umk.pl

 

mgr Adam Biedrzycki
kustosz

(+48-56) 611-4414  Adam.Biedrzycki@bu.umk.pl

 

mgr Jolanta Milz-Kłaczkow
bibliotekarz

(+48-56) 611-4414 Jolanta.Milz-Klaczkow@bu.umk.pl

 

dr Wojciech Szramowski
kustosz

(+48-56) 611-4414  Wojciech.Szramowski@bu.umk.pl

 

Samodzielna Sekcja - Archiwum Emigracji  Archiwum@bu.umk.pl   

kierownik:
dr hab. Mirosław Supruniuk

starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-2074  Miroslaw.Supruniuk@bu.umk.pl

 

mgr Joanna Krasnodębska
kustosz

(+48-56) 611-4391 Joanna.Krasnodebska@bu.umk.pl

 

mgr Izabela Maćkowska
kustosz

(+48-56) 611-4391 Izabela.Mackowska@bu.umk.pl

 

mgr Konrad Turzyński
bibliotekarz

(+48-56) 611-4391  

 

Samodzielna Sekcja -  Muzeum Uniwersyteckie muzeum@bu.umk.pl  

kierownik:
dr hab. Mirosław Supruniuk

starszy kustosz dyplomowany

(+48-56) 611-2074  Miroslaw.Supruniuk@bu.umk.pl

 

dr Katarzyna Cybulska-Jędraszek
młodszy dokumentalista

(+48-56) 611-2707  Katarzyna.Cybulska@bu.umk.pl 
urlop rodzicielski

 

mgr Sławomir Majoch
starszy dokumentalista

(+48-56) 611-2707  Slawomir.Majoch@bu.umk.pl

 

Oddział Komputeryzacji i Digitalizacji okomp@bu.umk.pl 

kierownik:
dr Wojciech Sachwanowicz
główny informatyk

(+48-56) 611-4781  Wojciech.Sachwanowicz@bu.umk.pl

 

mgr Danuta Burnicka
programista

(+48-56) 611-2092  Danuta.Burnicka@bu.umk.pl

 

mgr Skarbimir Kwiatkowski
starszy specjalista 

(+48-56) 611-4475  Skarbimir.Kwiatkowski@bu.umk.pl

 

Tomasz Nejkauf
starsz technik

(+48-56) 611-4475  Tomasz.Nejkauf@bu.umk.pl

 

Sekcja Digitalizacji i Zasobów Cyfrowych

kierownik:
dr Anna Karolina Zawada

starszy bibliotekarzy

(+48-56) 611-4475 Karolina.Zawada@bu.umk.pl

 

Andrzej Korzybski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Andrzej.Korzybski@bu.umk.pl

 

Piotr Kurek
mistrz

(+48-56) 611-4499  Piotr.Kurek@bu.umk.pl

 

mgr Maciej Mierzejewski
starszy technik

(+48-56) 611-4499  Maciej.Mierzejewski@bu.umk.pl

 

Edward Renk
technik

(+48-56) 611-2079  Edward.Renk@bu.umk.pl

 

mgr Marta Waliszewska
bibliotekarz

(+48-56) 611-4499  Marta.Waliszewska@bu.umk.pl

 

Oddział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów  Konserwacja@bu.umk.pl 

kierownik:
mgr Barbara Wojdyła

kustosz

(+48-56) 611-4491  Barbara.Wojdyla@bu.umk.pl

 

mgr Lidia Bannach-Szewczyk
starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Lidia.Bannach-Szewczyk@bu.umk.pl

 

Arkadiusz Chrząstowski
introligator

(+48-56) 611-4490

 

Przemysław Drapikowski
introligator

(+48-56) 611-4490

 

Mariusz Grużlewski
starszy technik

(+48-56) 611-4491

 

mgr Anna Hanczewska
konserwator

(+48-56) 611-4491  Anna.Hanczewska@bu.umk.pl

 

Marzenna Kurkowska
introligator

(+48-56) 611-4550

 

Adam Kuś
introligator

(+48-56) 611-4550

 

mgr Ilona Miller
starszy konserwator

(+48-56) 611-4491  Ilona.Miller@bu.umk.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy  Administracja@bu.umk.pl   

kierownik:
mgr Małgorzata Rakowska

(+48-56) 611-4394  Malgorzata.Rakowska@bu.umk.pl

 

administrator budynku:
inż. Jan Szponka

(+48-56) 611-4400  Jan.Szponka@bu.umk.pl

 

magazyn: Barbara Lenc

(+48-56) 611-4489 Barbara.Lenc@bu.umk.pl

 

poczta: Stanisława Kucharska

(+48-56) 611-4498  stk@umk.pl

 

poczta: Grażyna Liczkowska

(+48-56) 611-4498  Grazyna.Liczkowska@bu.umk.pl

 

elektryk: Grzegorz Czarnowski

(+48-56) 611-4421

 

ślusarz: Jerzy Kucharski

(+48-56) 611-4421

 

robotnik: Roman Lewandowski

 

rzemieślnik: Marek Zalewski

 

Portiernia

wejście główne  (+48-56) 611- 4554

wejście służbowe  (+48-56) 611- 2244

 

Elżbieta Jankowska   (+48-56) 611- 2244

 

Marianna Jaskuła  

(+48-56) 611- 2244

 

Elżbieta Kamińska 

(+48-56) 611- 2244


Zbigniew Krysztofiak  

(+48-56) 611- 2244


Małgorzata Łączkowska  

(+48-56) 611-2244


Anna Radzimowska  

(+48-56) 611- 2244

 

Porządkowe

Gabriela Bartmann     


Teresa Bartnicka     


Sylwia Kalczyńska     


Magdalena Kołodziejczyk     


Joanna Królak     


Małgorzata Lipińska     


Karolina Pliszczyńska     


Agnieszka Solińska     


Dorota Szczypiorowska     


Danuta Tomczak     


Anna Wiśniewska     


Maria Zalewska     


Dorota Zamor