Narzędzia dla naukowców

Narzędzia do organizowania swojej bibliografii

W dobie Internetu i publikacji elektronicznych dostępnych w bazach danych, bibliotekach cyfrowych, repozytoriach instytucjonalnych bądź na zwykłych stronach internetowych, pisanie tekstów naukowych jest dużo prostsze, kiedy korzysta się z menedżera bibliografii. Narzędzia te wprowadzają porządek i przejrzystość do zasobów informacji naukowej, pozwalają autorom na gromadzenie i zarządzanie informacjami o publikacjach (czasami także pełnymi tekstami artykułów) oraz wykorzystanie zapisanych opisów bibliograficznych we własnej pracy.

Co istotne, menedżery bibliografii umożliwiają eksport opisów w różnych stylach cytowań, w zależności od wymogów wydawnictwa, dzięki czemu autorzy mogą zaoszczędzić cenny czas. 

zoteromendeley