Nabytki - kwiecień 2017

1. 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia przeszłości wnioski na przyszłość / pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
2. 50 roślin, które zmieniły bieg historii / Bill Laws. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2016
3. 70 lat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie : 1946-2016 / pod redakcją Beaty Guczalskiej. Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2017
4. Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach : raport z monitoringu polskich mediów / Paweł Średziński. Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2016
5. Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy / redakcja naukowa Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
6. Archeologia i społeczeństwo : wedrówki śladami wzajemnych relacji / Jacek Woźny. Bysgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
7. Architekt wolnej Polski : świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego / redakcja Aleksander Hall. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017
8. Biegański, Kramsztyk i inni : o nowej etyce lekarskiej w XIX-wiecznej Warszawie / Piotr Müldner-Nieckowski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2016
9. Bitwa o Atlantyk : jak alianci wygrali II wojnę światową / Jonathan Dimbleby. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017
10. Chrześcijaństwo, tożsamość, naród / redakcja naukowa Jan Radkiewicz. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016
11. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967 / Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017
12. Czas : co czyni z nami i co my czynimy z niego / Rüdiger Safranski. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2017
13. Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? : analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich / Marta Żerkowska-Balas. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
14. Czytać Tadeusza Micińskiego : studia / redakcja naukowa Antoni Czyż, Marcin Pliszka, Sławomir Sobieraj. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016
15. Defekty : literackie auto/pato/grafie : szkice / Iwona Boruszkowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
16. Dekada przełomu : polska lewica opozycyjna 1968-1980 : od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu / Michał Siermiński. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016
17. Demaskacja zła : filozoficzna i teologiczna refleksja nad złem / redakcja: Jerzy Kotkowski. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2016
18. Dziecko "inne" kulturowo w Polsce z badań nad edukacją szkolną / Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
19. Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca / François Auguste Thesby de Belcour. Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2016
20. E-learning w edukacji humanistycznej / Laura Szczepaniak-Sobczyk. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
21. Ecclesia et bellum : Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich : studia / pod redakcją Radosława Koteckiego i Jacka Maciejewskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
22. Europejskie kino gatunków / redakcja Piotr Kletowski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
23. Film, historia, turystyka / Jacek Szymala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
24. Gdy życie prawie wymarło : tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi / Michael J. Benton. Warszawa : Prószyński Media, 2017
25. Glottodydaktyka polonistyczna : pochodzenie - stan obecny - perspektywy / Władysław T. Miodunka. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
26. Gorzkie lata : z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia / Stanisława Sowińska. Warszawa : Ośrodek Karta, 2017
27. Hinduski fundamentalizm religijny : myśl polityczna Narodowej Organizacji Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh) / Jakub Stępień. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
28. Historia Białorusinów Podlasia / Piotr Chomik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Zbigniew Misiuk, Hienadź Siemianczuk. Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2016
29. Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980 / Zbigniew Lewicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017
30. Historia filozofii politycznej. Cz. 2 / wstęp i redakcja naukowa Piotr Nowak. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016
31. Historia jedwabiu / [redaktor naczelny Gong Li. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
32. Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 4, Archiwum jako "strażnik pamięci" : studia historyczno-archiwalne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby. Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2016
33. Ikonoklazm i ikonofilia : między historią a współczesnością / pod redakcją Agaty Stankowskiej i Marcina Telickiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2016
34. Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej / redakcja naukowa Ryszard Michalak. Zielona Góra : Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi. Instytut Politologii - Uniwersytet Zielonogórski ; 2016
35. Indie : sztuka władzy / Krzysztof Mroziewicz. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
36. Inteligenckość zaprzćŽczona : etos i tożsamość młodych inteligenckich elit / Piotr Kulas. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
37. Język, literatura i kultura polska w świecie : monografia zbiorowa / pod redakcją Władysława Miodunki i Anny Seretny. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
38. Kobieta - Historia - Literatura / Bożena Karwowska. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016
39. Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej / redakcja Monika Gawlak, Alina Świeściak. Katowice : Śląsk : 2016
40. Koniec historii i ostatni człowiek / Francis Fukuyama. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017
41. Książki przeciw armatom : pracownicy książki w służbie "sprawy narodowej" w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku / Eugenia R. Dabertowa. Poznań : Ed. Eugenia R. Dabertowa, 2016
42. Kształtowanie lojalności klientów biur podróży / Izabela Michalska-Dudek. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
43. Kultura strategiczna Turcji za czasów Atatürka / Agata Karbowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
44. Kwestie dyskutowane w teologii dzisiaj : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Jagodzińskiego. Radom : Ave Wydawnictwo Diecezji Radomskiej, 2017
45. Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej : (perspektywa historyczna i współczesna) / Halina Tumolska. Kalisz ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
46. Modernizm mniej znany : studia i szkice o literaturze / Marek Kochanowski. Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2016
47. "Moje wspomnienia" księcia Włodzimierza Mieszczerskiego : poetyka, portret elity rosyjskiej, wizja kultury polskiej / Aleksandra Kołodziejczak. Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2016
48. Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym / pod redakcją Jana Skoczyńskiego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
49. Niemcy / pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016
50. (Nie)moc pomocy : o niektórych formach współczesnej dobroczynności / Katarzyna Górniak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2016
51. Nowa sztuka : początki (i końce) / Aleksander Wójtowicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
52. Obywatel spotyka państwo : o urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu / Karolina Sztandar-Sztanderska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
53. Ochrona dóbr kultury : aktualne wyzwania / pod redakcją Mieczysława Różańskiego i Norberta Kasparka. Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2016
54. Od Manzikertu do Antiochii : Syria w przededniu wypraw krzyżowych w świetle kronik arabskich / Marcin Gajec. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
55. Odsłony współczesnej scenografii : problemy, sylwetki, rozmowy / pod redakcją Katarzyny Fazan, Agnieszki Marszałek i Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
56. Organizacja Współpracy Islamskiej : geneza, charakterystyka i działalność w regionie Bliskiego Wschodu / Agnieszka Gieryńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
57. Pacyfizm w Polsce po drugiej wojnie światowej / Tadeusz Mędzelowski. Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2016
58. Pamięć o wielkiej zmianie : Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja / redakcja naukowa Ireneusz Krzemiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
59. Penalny populizm : perspektywa polityczna i społeczna / pod redakcją Janiny Czapskiej, Michaliny Szafrańskiej, Darii Wójcik. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
60. Personalizm po polsku : francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej / Piotr H. Kosicki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016
61. Pokłosie : o literaturze i kulturze współczesnej / Bolesław Faron. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne sp. z.o.o., 2017
62. Polityka w mediach / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Grzegorz Łęcicki, Paweł Płatek. Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2016
63. Polska i Polacy w literaturze francuskiej (XIV-XIX w.) / Wiesław Mateusz Malinowski, Jerzy Styczyński. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
64. Polska i Polacy w radzieckiej szkolnej narracji podręcznikowej / Teresa Maresz. Bydoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
65. Polska - Rosja : polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej : kontynuacja i zmiana / redakcja naukowa Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016
66. Polska - Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problemy / redakcja Agata Krzywdzińska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
67. Polskie organizacje w Niemczech : stan i uwarunkowania / Michał Nowosielski. Poznań : Instytut Zachodni, 2016
68. Polskie szkoły medyczne : mistrzowie i uczniowie : wybrane zagadnienia / pod redakcją Andrzeja Śródki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
69. Pomiędzy tożsamością a obrazem / [red. M. Markiewicz, A. Stronciwilk, P. Ziegler]. Katowice : grupakulturalna.pl : 2016
70. Pośmiertne życie romantyzmu / Tomasz Plata. Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego : 2017
71. Powieści edukacyjne / Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
72. Powieści Wiktora Pielewina : kontekst postmodernistyczny : interpretacje / Ewa Pańkowska. Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2016
73. Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki / Anna Leszczyńska-Rejchert. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016
74. Prawie niewidzialni / Wioletta Dudek, Krzysztof Martwicki. [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2016
75. Prawo dla filmowców / Iga Bałos. Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2016
76. Prorok ze św. Anny : biskup Jan Pietraszko / Ludmiła Grygiel. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017
77. Przemoc, pokój, prawa człowieka : budowanie nowoczesnej polis II / Jerzy Oniszczuk. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016
78. Przestępstwa z nienawiści : studium prawnokarne i kryminologiczne / Maciej Duda. Olsztyn : Maciej Duda & Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016
79. Pytanie o jedność nauki : studium metodologiczno-filozoficzne / Marek Sikora. Bydgoszcz : Epigram, 2016
80. Reformacja : sukces czy porażka? / Włodzimierz Tasak. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017
81. Region a tożsamości transgraniczne : literatura, miejsca, translokacje / redakcja Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
82. Reguły gier : między normatywizmem a dowolnością w przekładzie / redakcja Piotr Fast, Tomasz Markiewka, Justyna Pisarska. Katowice : Śląsk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe : 2016
83. Reinterpretacje kontekstów wychowania / redakcja naukowa Anna Gaweł, Bogusław Bieszczad. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
84. Reporter w przebraniu / Monika Wawer, Maciej Kuciel. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
85. Republika Turcji : polityka zagraniczna i wewnętrzna / redakcja naukowa Karol Bieniek. Kraków : Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury "Episteme", 2016
86. Romantycy i polityka : szkice historyczno-literackie / Jerzy Fiećko. Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2016
87. Romantyzmy polskie / pod redakcją Anny Dziedzic, Tomasza Herbicha, Stanisława Pieroga i Piotra Ziemskiego. [Warszawa] : Fundacja Historii Filozofii Polskiej, 2016
88. Sfera publiczna, przestrzeń, muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury / pod redakcją Elżbiety Nieroby i Borysa Cymbrowskiego. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016
89. Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie / Jacek Laberschek. Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016
90. Smutni panowie na olimpijskim szlaku : inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa / Grzegorz Majchrzak. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016
91. Spór o mesjanizm. T. 1, Rozwój idei / wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Wawrzynowicz. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015
92. Spór o podmiotowość - perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcją Adriany Warmbier. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
93. Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Wieńczysława Gierańczyka. Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016
94. Świat islamu, Europa i reformy : prolegomena E»$ayr ad-Dina at-Tunusiego / Magdalena Lewicka. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikałaja Kopernika, 2017
95. Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku : Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec... / Katarzyna Anna Duda. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
96. "Sztuka czytania między wierszami" : cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989 / redaktorzy: Kamila Budrowska, Maria Kotowska-Kachel. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016
97. Szwajcaria, złoto i ofiary / Jean Ziegler. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2016
98. TechGnoza, uchronia, science fiction : proza Jacka Dukaja / Piotr Gorliński-Kucik. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
99. Tomasz z Akwinu : portret / Denys Turner. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze ; 2017
100. Totem inteligencki : arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej / Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2017
101. Tożsamość tekstu, tożsamość literatury / pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak. Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2016
102. Tu pali się ktoś : za siebie i za nas pali się z własnej woli pośrodku własnego narodu : Ryszard Siwiec, Jan Palach, Zdeněk Adamec / Robert Kulmiński. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
103. W cieniu walczących imperiów : Europa Wschodnia w I wojnie światowej / pod redakcją Bartłomieja Garczyka, Tomasza Nakonecznego, Marka Figury, Magdaleny Lachowicz. Poznań : Instytut Wschodni UAM : 2016
104. W ogrodzie muz : twórcy - idee - postawy (XIX-XX w.) / Piotr Koprowski. Rzeszów : "Bonus Liber", 2017
105. Wandalizm rewolucji / François Souchal. Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016
106. Warszawa literacka w okresie międzywojennym / Piotr Łopuszański. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2017
107. Wincentego Skrzetuskiego Prawo polityczne narodu polskiego / Wojciech Organiściak. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
108. Władza a społeczeństwo / pod redakcją Agaty Bryłki, Tomasza Kałuskiego i Małgorzaty Korbaś. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
109. Włoskie divertimento : szkice komparatystyczne / Olga Płaszczewska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2017
110. Wojna o eter : media elektroniczne od "solidarnościowego karnawału" do początków rządów "solidarnościowych" / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016
111. Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej Słowiańszczyzny / Artur Czesak. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015
112. Wybrane motywy pielęgniarki w literaturze : szkice filozoficzne / Zygmunt Pucko. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
113. Wyjść poza tekst : literatura wobec tradycji i rzeczywistości / pod redakcją Szymona Piotra Kukulaka i Józefa Olejniczaka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
114. Wyklęta armia : odyseja żołnierzy Andersa / Kacper Śledziński. Kraków : Znak Horyzont, 2017
115. XIX : tożsamość czytelniczki / Agnieszka Paja. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016
116. Yokai : tajemnicze stwory w kulturze japońskiej / Michael Dylan Foster. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
117. Zapomniany bibliocyd : szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu / Andrzej Dróżdż. Kraków : księgarnia Akademicka, 2017
118. Zaufanie społeczne : teoria - idee - praktyka / redakcja naukowa Jan Szymczyk. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2016
119. Zjednoczenie Chin? : proces reintegracji Wielkich Chin na przełomie XX i XXI wieku / Rafał Kwieciński. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016