Nabytki - lipiec-sierpień 2017

1.Additamenta historica : studia z dziejów dalekich i bliskich / pod redakcją Barbary Klassy. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
2.Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej / pod redakcją Hanny Ratusznej, Marzenny Wiśniewskiej, Violetty Wróblewskiej. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
3.Batalia o człowieka oświecenia : XVIII-wieczne czasopiśmiennictwo holenderskie jako zwierciadło epoki / Jan Urbaniak. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
4.Belgiem być : fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku) / Renata Bizek-Tatara, Marc Quaghebeur, Joanna Teklik, Judyta Zbierska-Mościcka. Kraków : TAiWPN Universitas, 2017
5.Cenzura na gruzach : szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u / Elżbieta Dąbrowicz. Białystok : Alter Studio, 2017
6.Ciągłość miasta : prolegomena / Mikołaj Madurowicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
7.Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
8.Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie / Paweł Podeszwa, Waldemar Szczerbiński. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2016
9.Co to jest populizm? / Jan-Werner Müller. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017
10.Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce = Journals of scientific societies in Poland / pod redakcją Andrzeja Kansego. Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2017
11.Człowiek wielu cnót : Święty Zygmunt Szczęsny Feliński / Norbert Bajorek OFMConv. Krosno : Zbigniew Jaskulski - Zakład Usług Poligraficznych - Drukarnia, 2017
12.Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sponsoringu telewizyjnego / Mariusz Grabowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
13.Dobra doczesne Kościoła / Arkadiusz Domaszk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
14.Dyskryminacja seniorów w Polsce : diagnoza i przeciwdziałanie / redakcja Piotr Broda-Wysocki, Aniela Dylus, Małgorzata Pawlus. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
15.Dzieci modernizmu : świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej / Kamil Kijek. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
16.Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski / [autorzy: Józef Dobosz, Magdalena Biniaś-Szkopek, Marcin Danielewski, Piotr Grzelczak, Tadeusz Janicki, Krzysztof Kurek, Damian Szymczak, Leszek Wetesko, Michał Zwierzykowski]. Gniezno : Miasto Gniezno : 2016
17.Dziewczyny z konspiry / Agnieszka Lewandowska-Kąkol. Warszawa : Zona Zero, 2017
18.Educare necesse est - ale jak i dlaczego? : przykłady dobrych praktyk edukacyjnych / redakcja naukowa Violetta Urbaniak. Warszawa : Archiwum Państwowe, 2017
19.Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 / redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
20.Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 / redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
21.Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu? = Islamic extremism - a new challenge for dialogue? / red. Jarosław Różański OMI. Warszawa : Wydział Teologiczny UKSW. Instytut Dialogu Kultury i Religii : 2016
22.Faraon : poetyka filmu / pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. Warszawa : Czuły Barbarzyńca Press, 2016
23.Filozoficznoprawne okoliczności osamotnienia człowieka w XXI wieku / redakcja naukowa Tadeusz Jędrzejczyk, Katarzyna Karaskiewicz, Marek Woch. Warszawa : Marek Woch, 2017
24.Geneza i doktrynalny charakter kataryzmu francuskiego (XII-XIV w.) / Piotr Czarnecki. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
25.Głupota wszechobecną jest : o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary / pod redakcją Katarzyny Łeńskiej-Bąk. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
26.Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
27.Granice sacrum : wymiary religijności w myśli współczesnej / pod redakcją Tomasza Sieczkowskiego i Pawła Grabarczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
28.Grzesiuk : król życia / Bartosz Janiszewski. Warszawa : Prószyński Media, 2017
29.Historia communitatem facit : struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu / Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka. Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016
30.Humanistyka (pół)peryferii / redakcja K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski. Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016
31.Istnienie, człowiek, moralność : studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej / Waldemar Kmiecikowski. Chojnice : Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2017
32.Kino polskie jako kino transnarodowe / redakcja Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
33.Komizm historyczny / pod redakcją Tomasza Korpysza i Anny Krasowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016
34.Konfederacja barska : przebieg, tajemne cele i jawne skutki. T. 1 / Władysław Konopczyński. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
35.Konfederacja barska : przebieg, tajemne cele i jawne skutki. T. 2 / Władysław Konopczyński. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
36.Krajobrazy poniewierki : zachowania społeczeństwa polskiego wobec exodusu ludności Warszawy 1944 / Kazimierz Przybysz. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017
37.Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne : studia historiograficzne / redakcja Piotr Biliński, Paweł Plichta. Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne ; 2017
38.Krytyka literacka, publicystyka i eseistyka Stanisława Barańczaka / Joanna Dąbrowska-Samaszko. Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2016
39.Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek / pod redakcją Arkadiusza Pulikowskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
40.Kultury obcości / redakcja naukowa: Marek Jedliński i Krzysztof Witczak. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2016
41.Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 3, Jesień Narodów i jej konsekwencje / Radosław Zenderowski, Jakub Pieńkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
42.Loda Halama : pierwsze nogi Drugiej Rzeczypospolitej : burzliwe losy legendarnej gwiazdy / Anna Lisiecka. Warszawa : Zona Zero, 2017
43.Lustra i echa : filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare'a / pod redakcją Olgi Katafiasz. Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna iim. Ludwika Solskiego, 2017
44.Mesjasz, który odszedł : Bruno Schulz i psychoanaliza / Paweł Dybel. Kraków : Universitas, 2017
45.Między nauką a sztuką : wokół problemów współczesnej historiografii / pod redakcją Ewy Solskiej, Piotra Witka, Marka Woźniaka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
46.Między pamięcią a projektem przyszłości : doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918 / pod redakcją Doroty Kielak, Marty Makowskiej, Joanny Niewiarowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
47.Między słowem a obrazem : rzecz o Tytusie Czyżewskim / pod redakcją Diany Wasilewskiej. Kraków : Universitas, 2017
48.Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Tomasza Domańskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
49.Minikomentarz dla maksiprofesora : księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego / pod redakcją naukową Marka Zubika. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017
50.Mitologizacja, propaganda czy zapis dziejów? : o zakładaniu miast arabsko-muzułmańskich / Magdalena Pinker. Warszawa : Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski, 2017
51.Modernistki o kinie : kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939 / Małgorzata Radkiewicz. Kraków : Korporacja Ha!art, 2016
52.Modernizacje / pod redakcją naukową Danuty Sosnowskiej. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
53.Nauce i krajowi : kalendarium życia i działań prof. dra Czesława Zgorzelskiego / opracowanie i redakcja Andrzej Zgorzelski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
54.Nie tylko Lem : fantastyka współczesna / redakcja Maciej Wróblewski. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
55.Nowa respublica litteraria : pamięć i nauka w wieku cyfryzacji / Jerome McGann. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016
56.Odczytywanie Długosza / pod redakcją Katarzyny Janus, Beaty Łukarskiej, Elżbiety Hak. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016
57.Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej / redakcja Ewelina Gierach, Michał Jabłoński, Krzysztof Koźmiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
58.Orbis hominum: civitas, potestas, universitas : w kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich / redakcja Mateusz Goliński, Stanisław Rosik. Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016
59.Oświata i kultura w wielokulturowym świecie - wielość perspektyw i doświadczeń / pod redakcją Zenona Jasińskiego, Karola Neischa i Marzanny Pogorzelskiej. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
60.Pamiętniki / Michał Szymon Karski. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
61.Państwo, demokracja, chłopi : studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.) : tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej / pod redakcją Stefana. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016
62.Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX i początków XX wieku / pod redakcją Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej i Katarzyny Warskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
63.Po tamtej stronie : świadectwo, afekt, wyobraźnia / Dorota Głowacka. Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2016
64.Pod prąd : Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939 / Gertrud Pickhan. Warszawa : Wydawnictwo Neriton : 2017
65.Podstawy etyki i bioetyki / Tadeusz Biesaga SDB. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016
66.Poeta w labiryncie historii : studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego / Jerzy Kandziora. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2017
67.Poetyki pamięci : współczesna poezja wobec tradycji i pamięci / Justyna Tabaszewska. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016
68.Polakom i psom wstęp wzbroniony : niemiecka okupacja w kraju Warty / Piotr Świątkowski. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2017
69.Polityka migracyjna : historia i współczesne wyzwania / redakcja naukowa Katarzyna Górak-Sosnowska, Jerzy Łazor. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2016
70.Polska i Puławy "na głównym szlaku duchowych dziejów" : przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej / [redakcja naukowa Tomisław Giergiel]. Puławy : Powiat Puławski, 2017
71.Polskie interpretacje ustroju i prawa Trzeciej Rzeszy (1933-1989) / Anna Kanarek-Równicka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
72.Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku / pod redakcją Rafała Łatki i Bogdana Szlachty. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2015
73.Pomniki pamięci, miejsca niepamięci / pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej i Aliny Molisak. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2017
74.Pomoc dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921 / Małgorzata Przeniosło. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017
75.Populizm penalny / redakcja Jan Widacki. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : 2017
76.Powiernik Witkacego : pisma rozproszone ks. Henryka Kazimierowicza / zebrał i wstępem opatrzył Przemysław Pawlak. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017
77.Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego / Piotr Biłos. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017
78.Powinowactwa mimo woli : Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku / Adam Kożuchowski. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016
79.Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej / redakcja naukowa Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
80.Przerabianie Żeromskiego : praca zbiorowa / pod redakcją Tatiany Czerskiej. Wrocław : Wydawnictwo "Chronicon", 2016
81.Przerwany kontrapunkt : Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912-1944 : w stulecie pierwszej polskiej profesury z muzykologii 1917-2017 / Michał Piekarski. Warszawa : Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, 2017
82.Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku / pod redakcją naukową Janusza Gmitruka. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017
83.Punkty za pochodzenie : powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście / Agata Zysiak. Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2016
84.Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku : ujęcie historyczno-misjologiczne / Tomasz Szyszka. Warszawa : Instytut Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015
85.Religia obywatelska w Polsce : między początkami państwowości a współczesnością / redakcja Janusz Węgrzecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
86.Religia w nowoczesnym państwie demokratycznym - szansa czy zagrożenie? : analiza sporu liberałów i komunitarian / Marta Turkot. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
87.Rola i znaczenie Republiki Białoruś we współczesnej Europie / Józef Tymanowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
88."Rozliczanie" przeszłości : relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wiek / pod redakcją Tadeusza Sucharskiego i Marty Murawskiej. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2016
89.Rzecz w kulturze / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
90.Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686 : zawarcie traktatu o pokoju wieczystym / Kirył Koczegarow. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2017
91.Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu / Stanisław Kot. Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : 2017
92.Sam początek : lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej / pod redakcją naukową Hanny Gosk i Bożeny Karwowskiej. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017
93.Słowiańska geopolityka : twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne / Piotr Eberhardt. Kraków : Arcana, 2017
94.Śmiech Sienkiewicza, śmiech z Sienkiewicza / pod redakcją Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz i Zdzisławy Mokranowskiej. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
95.Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowożytnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Jerzego Maronia, Filipa Wolańskiego, Leszka Ziątkowski. Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016
96.Studia bibliotekoznawcze w Polsce : historia i ewolucja w latach 1945-2015 : ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego / Stanisława Kurek-Kokocińska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
97.Szczęśliwy, kto poznał Janoscha : literackie korzenie tożsamości = Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben : literarische Wurzeln der Identität / redakcja Angela Bajorek. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2017
98.Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772-1939) / Mirosław Łapot. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016
99.Tajemnice wichrowych wzgórz : prawdziwa historia Branwella i Charlotte Brontë / Eryk Ostrowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
100.Teatr krakowski w latach 1945-1956 : oblicze ideowo-polityczne / Marian Toporek. Katowice : Śląsk, 2016
101.Terroryzm / Charles Townshend. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
102."Trzeba czytać literaturę kryminalną, by dowiedzieć się, kim jest człowiek pod względem moralnym" : powieści kryminalne Ronalda Gutberleta / Anna Żurek. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
103.Uznanie państwa w prawie międzynarodowym : zarys problematyki / Elżbieta Dynia. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
104.Wenus z Drohobycza : (o Brunonie Schulzu) / Włodzimierz Bolecki. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2017
105.Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą / pod red. Ewy Paczoskiej i Aleksandry Budrewicz. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
106.Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917 / Iwona Luba, Ewa Paulina Wawer. Łódź : Muzeum Sztuki, 2017
107.Wojna Niemców : naród pod bronią 1939-1945 / Nicholas Stargardt. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017
108.Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej / Adam Adrian Ostanek. Warszawa : [Adam Ostanek], 2017
109.Z dziejów literatury i kultury staropolskiej : studia o książkach i tekstach / Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
110.Z "getta" do mainstreamu : polskie pole literackie fantasy (1982-2012) / Katarzyna Kaczor. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
111.Za głosem tłumacza : Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego / Agnieszka Romanowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
112.Żałoba i strata : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją Justyny Kurtyki-Chałas, Joanny Truszkowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016
113.Zamenhof w Warszawie / Roman Dobrzyński. Warszawa : Polski Związek Esperantystów, 2017
114.Zygmunt Gloger : pisarz, myśliciel, uczony : studia / redakcja naukowa: Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski. Białystok : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2016