Nabytki - maj-czerwiec 2017

1.Apostoł Kazachstanu i świadek Ewangelii błogosławiony ks. Władysław Bukowiński : heroiczny duszpasterz / Aleksander Posacki. Poznań : Wydawnictwo Monumen, 2017
2.Autobiografia i teksty wybrane / Daniel Beauvois. Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : 2017
3.Bazylisa : świat bizantyńskich cesarzowych : IV-XV wiek / Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
4.Bezdroża sprawiedliwości : rozważania o liberalnych teoriach sprawiedliwości ponadnarodowej / Rafał Wonicki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
5.Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej / Krzysztof Drabik. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016
6.Białoruś w dyskursie naukowym : lingwistyka, socjologia, politologia = Belarus' u navukovym dyskurse : lingvistyka, sacyâlogiâ, palitalogiâ = Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political, science / red. Radosław Kaleta. Warszawa : Katedra Białorutenistyki UW, 2017
7."Bić takiego wroga jak kler" : osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną / pod redakcją Martyny Grądzkiej-Rejak i ks. Józefa Mareckiego. Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : 2016
8.Cenzura wobec prozy "nowoczesnej" : 1956-1965 / Kajetan Mojsak. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016
9.Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej / redakcja Maciej Drzonek, Magdalena Musiał-Karg, Artur Wołek. Kraków : Akademia "Ignatianum" : 2017
10.Cyprian Norwid : poeta wieku dziewiętnastego / Jacek Lyszczyna. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
11....czterdzieści i cztery : figury literackie : nowy kanon / redakcja Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Katarzyna Czeczot, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin-Prusator, Agnieszka Wróbel. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016
12.Dialog kultur : studia nad literaturą, kulturą i historią : prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi G. Pszczółkowskiemu z okazji 65 urodzin = Dialog der Kulturen : Studien zur Literatur, Kultur und Geschichte : Festschrift für Professor Tomasz G. P. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
13.Dialog pokoleń : praca zbiorowa. 2 / pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
14.Drogi i bezdroża : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 1 / Jan Andrzej Kłoczowski. Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017
15.Dziedzictwo Baracka Obamy : polityka zagraniczna USA w latach 2009-2016 : wybrane zagadnienia / [redakcja naukowa: Sławomir Dębski, Grzegorz Kozłowski]. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2017
16.Etyka w medycynie : między teorią a praktyką / redakcja naukowa Anna Paprocka-Lipińska, Roman Budziński. Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016
17.Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej / [redakcja naukowa Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar]. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
18."Futro z czcigodnej padliny..." : Volksstück od Nestroya do Fassbindera / Monika Wąsik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
19.Gdy Europa mówiła po francusku / Marc Fumaroli. Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2017
20.Granice etyki / Mirosław Rutkowski. Warszawa : Semper, 2017
21.Habitus facit hominem : społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej / redakcja Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2016
22.Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / pod redakcją Julii Dynkowskiej, Natalii Lemann, Michała Wróblewskiego i Anny Zatory. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
23.High-tech za żelazną kurtyną : elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL / redakcja naukowa Mirosława Sikora. Katowice ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017
24.Historie alternatywne i kontrfaktyczne : wizje - narracje - metodologia / redakcja naukowa Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
25.Ibsenowskie konstelacje : ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu / Ewa Partyga. Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016
26.Idea uniwersytetu / Karl Jaspers. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017
27.Ikony normalizacji : kultury wizualne Niemiec 1945-1949 / Magdalena Saryusz-Wolska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
28.Imaginauci : pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka / Anita Jarzyna. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 2017
29.Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza / redakcja Ryszard Zajączkowski. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : 2016
30.Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015 / Ryszard Żmuda. Łódź : Uniwersytet Medyczny, 2016
31.Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza / pod redakcją Jerzego Rajmana i Doroty Żurek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
32.Kobiety niepokorne : reformatorki, buntowniczki, rewolucjonistki : Herstorie / pod redakcją Izabeli Desperak i Ingi Kuźmy. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
33.Komunikatywizm : przyszłość nauki XXI wieku / pod redakcją Grażyny Habrajskiej. Łódź : Wydawnictwo Primum Verbum, 2016
34.Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014 : charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego / Konrad Pawłowski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
35.Krajobrazy kulturowe : sposoby konstruowania i narracji / redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; 2017
36.Krzyżowa ponownie odczytana / Krzysztof Ruchniewicz. Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017
37.Kto w życiu myśli, nie pisze nic... : krótka historia perlustracji w Polsce / Piotr Nowak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
38.Kultura medialna średniowiecza : Europa łacińska / Edmund Kotarski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017
39.Kultura zaangażowania : szkice społeczno-polityczne / redakcja Michał Tabaczyński, Wojciech Trempała, Paulina Wenderlich. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
40.Literacki obraz księdza w pierwszej połowie XX wieku / Dariusz Jastrząb. Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2017
41.Literatura a architektura / pod redakcją Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego. Warszawa ; Imedius Agencja Reklamowa, 2017
42.Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych / Krystyna Zabawa. Kraków : Akademia Ignatianum : 2017
43.Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem : wybrane referaty z V. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 30-31 maja 2016 / redakcja: Agnieszka Lesiczka. Warszawa : Wydawnictwo Campidoglio, 2017
44.Międzymorze : nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej / pod redakcją Elżbiety Znamierowskiej-Rakk. Warszawa : Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2016
45.Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939 : wspólnota ideału czy alternacja koncepcji / Aneta Dawidowicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
46.Myśli o języku, nauce i wartościach. Ser. 2, Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdzesiątą rocznicę urodzin / pod redakcją Anny Brożek, Alicji Chybińskiej, Mariusza Grygiańca, Marcina Tkaczyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016
47.Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego / Paweł Szuppe. Lublin : Polihymnia, 2017
48.O racjonalną politykę rodzinną : rodzina formacją niezastapioną? : księga jubileuszowa profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej / redakcja Marek Bednarski, Zofia Czepulis-Rutkowska, Dorota Głogosz. Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego : 2017
49.Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym / [redakcja Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko]. Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2016
50.Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii / Kazimierz Trębicki. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
51.Od mistyczki do komediantki : kobiety Europy epok dawnych - źródła i perspektywy / Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Małgorzata Sokołowicz (red.). Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016
52.Od mitu do antyutopii : historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej / Aleksandra Chomiuk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
53.Panteon sceptyków : przegląd współczesnych teorii naukowych poświęconych genezie islamu / Marcin Grodzki. Warszawa : Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
54.Patronat artystyczny Jagiellonów / pod redakcją Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego. Krakow : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015
55.Po zagładzie : społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce / Helena Datner. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016
56.Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości / pod redakcją naukową Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2016
57.Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec : cele i instrumentarium planistyczne / Tomasz Zaborowski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
58.Porównanie i przekład : komparatystyka między tablicą anatoma a laboratorium cyfrowym / Tomasz Bilczewski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
59.Postawy studentów pedagogiki wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym : analiza porównawcza postaw studentów polskich i ukraińskich / Katarzyna Marciniak-Paprocka. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
60.Poza wspólnotą pamięci : życie i Zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego / Krzysztof Malicki. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017
61.Prawda, nauka, człowiek : ponowoczesna perspektywa pedagogiczna / Bartłomiej Gaik. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016
62.Problemy zmiany konstytucji / [autorzy: Ryszard Chruściak, Mirosław Granat, Jerzy Jaskiernia, Maria Kruk, Jerzy Kuciński, Andrzej Szmyt, Jarosław Szymanek, Jan Wawrzyniak, Marek Zubik. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
63.Profesor i mistrz : Sługa Boży ks. Wincenty Granat / Halina Irena Szumił. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017
64.Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
65.Prywatne i publiczne w tekstach kultury : studia / redakcja naukowa: Andrzej Borkowski, Antoni Czyż. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, 2016
66.Przeciw empatii : argumenty za racjonalnym współczuciem / Paul Bloom. Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2017
67.Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce : ramy, właściwości, epizody : praca zbiorowa / pod redakcją Joanny Kurczewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016
68.Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
69.Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech : analiza prawna / Małgorzata Sosnowska, Piotr Szymaniec, Ewa Tuora-Schwierskott. Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017
70.Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech : studium politologiczne / Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka. Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017
71.Przestrzenie autonomii : sztuka, filozofia, kultura / pod redakcją Teresy Pękali. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
72.Przewodnik po Kapitale Karola Marksa. [Cz. 1] / David Harvey. Poznań : Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, 2017
73.Pulchritudo delectans : korespondencja na styku sztuk / praca zbiorowa pod redakcją Karola Klauzy, Joanny Cieślik-Klauzy. Białystok : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2017
74.Reformatorzy a Kościół rzymski / redakcja Andrzeja A. Napiórkowski. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2017
75.Region i książka : szkice z dziejów książki regionalnej / pod redakcją Ewy Andrysiak, Elżbiety Steczek-Czerniawskiej. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016
76.Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej : wpływ EAUG na integrację handlową państw członkowskich z gospodarką światową / Katarzyna Czerewacz-Filipowicz. Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2016
77.Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre'a Bourdieu / Joanna Buława-Halasz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
78.Relacje międzykulturowe / redakcja naukowa Ewa Sowa-Behtane. Kraków : Akademia Ignatianum : 2016
79.Repatriacja czy repatriotyzacja : wybrane problemy polskich strategii politycznych wobec rodaków za wschodnią granicą (1986-1990) / Mariusz Maszkiewicz. Wojnowice : KEW, 2017
80.Republika Serbii : aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej / pod redakcją naukową Anny Jagiełło-Szostak. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
81.Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci / Jan Śledzianowski. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2017
82.Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa / Jerzy Zajadło. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
83.Słowa Pańskie : nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu / wstęp i opracowanie Jan Doktór. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017
84.Socjologia wojny / Milena Palczewska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017
85.Sowieci a polskie podziemie 1943-1946 : wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji / pod redakcją Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki. Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017
86.Spoglądając w przeszłość... : studia i szkice metahistoryczne / Jan Pomorski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
87.Starość : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod redakcją: Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Emilii Kramkowskiej. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
88.Świat słów : jedność w różności / redakcja Małgorzata Pachowicz i Krystyna Choińska. Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017
89.Święci Cerkwi prawosławnej w Polsce : ilustrowana historia / Jarosław Charkiewicz. Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2017
90.Syn ziemian i rycerzy : studia o twórczości i języku Wincentego Pola / Władysława Bryła. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
91.Szkice młodopolskie / Jan Tomkowski. Warszawa : IBL, 2016
92.Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej / w opracowaniu Jerzego Kowalczuka. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017
93.Szlakiem bohterów Potopu Henryka Sienkiewicza / Alwida Antonina Bajor. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016
94.Tadeusz Kościuszko : historia, współczesność, przyszłość : relacje i zależności / [Łukasz Bednarski i 33 pozostałych. Kraków : Wydawnictwo PK, 2017
95.Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej edukacji szkolnej / redakcja Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik. Szczecin ; Księgarnia Akademicka, 2016
96.Think tanki i fundacje polityczne : wybrane problemy / pod redakcją Wojciecha Ziętary. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
97.Uchodźcy w Kościele / Damian Cichy. Lublin : Wydawnictwo "Polihymnia", 2016
98.Uniwersytet w ruinie / Bill Readings. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017
99.W drodze do władzy... : nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku / Paweł Malendowicz. Bydgoszcz ; Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, 2017
100.W ogrodzie cnót, wad i grzechów : problematyka cnót w wybranych średniowiecznych kronikach klasztornych na Śląsku i w Czechach / Aleksandra Filipek-Misiak. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
101.W sieci : powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-Nie-DSZ-WiN, PSZ) w latach 1944-1955 / pod redakcją Mariusza Bechty. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016
102.Wiek ambasadora : opowieść o życiu Edwarda Raczyńskiego / Zofia Wojtkowska. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2017
103.Wobec roku 1863 : księża w powstaniu styczniowym i ich losy / Eugeniusz Niebelski. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016
104.Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej / redakcja naukowa Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
105.Wojny konflikty zbrojne XXI wieku - podejście polemologiczne / redakcja naukowa Andrzej Polak, Jacek Lasota, Milena Palczewska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016
106.Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Radosław Pastusiak, Magdalena Jasiniak, Jakub Keller, Bartłomiej Krzeczewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
107.Wspólnotowość : w poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej / Tomasz Homa. Kraków : Akademia Ignatianum : 2017
108.Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas, Robert Rajczyk. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
109.Wyklęta : poezja i miłość Mariny Cwietajewej / Anna Piwkowska. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2017
110.Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914 / redakcja Magdalena Kłosińska, Anna Kowalczyk, Magdalena Leśniewska, Izabela Poniatowska i Anna Wietecha. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
111.Zapomniani książęta? : Sułkowscy w XVIII-XX wieku / redakcja Dariusz Nawrot, Grzegorz Madej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
112.Zielona filozofia - jak poważnie myśleć o naszej planecie / Roger Scruton. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
113.Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej : teoria i praktyka w ewolucji / Anna Bednarczyk. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016