pomoc (jęz. ang.)
moje konto w katalogu

Bazy danych subskrybowane przez UMK Bazy danych subskrybowane przez UMK

Powrót

SpringerLINK

SpringerLINK - dostęp pełnotekstowy do ok. 2280 tytułów czasopism  wydawnictwa Springer (spis).

Dodatkowo dostęp do archiwalnych serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 (spis) oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 (spis), w sumie 10558 wolumenów. Ponadto dostęp do 16.700 książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011 (spis).

zakres tematyczny - nauki ścisłe, nauki humanistyczne, nauki społeczne

zakres chronologiczny  - CZASOPISMA: dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa od 1 Vol.;
                                           pozostale czasopisma dostęp od 1997
                                          - KSIĄŻKI: w zależności od serii (patrz: opis)